TT Thích Trí Chơn: Tâm thư gởi Covid19


Thượng Tọa thích Trí Chơn (Ảnh: Facebook) Bạn thân mến! Tôi biết bạn chẳng có tên, tuổi gì cả. Cho đến khi bạn ra đời sau gần một tháng trời, người ta vẫn tranh cãi việc đặt bạn tên gì. Cho dù gọi bạn là Covid19, CoVy, Corona, virus Wuhan, virus China hay gì đi…

Asia Art: The Buddhist way of life to deal with an epidemic of coronavirus


The recent outbreak of coronavirus has created a panic environment. Everybody is cautious and is following preventive measures as prescribed by the World Health Organization. These include regular hand washing, covering mouth and nose when coughing and sneezing, thoroughly cooking meat and eggs. Additionally, avoiding close contact with anyone showing symptoms of respiratory illness such…

By John Amodeo, PhD: How the Coronavirus Helps Us Understand the Buddhist View of Our Interdependence


For centuries, Buddhism has offered the teaching that’s been called “dependent origination” or “interdependent origination.” This means that nothing exists independently in our world. Everything is interconnected. We exist in a complex web of life that is continually changing. Now, rather than consulting with Buddhist texts written by psychologically-minded masters, we have a lowly virus…

Angela Merkel/Nguyễn Thế Tuyền dịch: Toàn Văn Lời Kêu Gọi Khẩn Cấp Của Thủ Tướng Đức, Angela Merkel


Thủ tướng Đức, Angela Merkel (Ảnh: Studybreaks) Chiều nay 18/03/ 2020, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi khẩn cấp những người sống trên đất Đức chung tay chống đại dịch. Bà nói vo trước ống kính truyền hình nên hơn một tiếng sau tôi mới có văn bản. Vì tầm quan trọng của…

Mạnh Kim: Có Những Khoảng Trống Đáng Sợ Hơn


Những kệ hàng trống hoác, những phi trường vắng tanh, những nhà hàng không bóng người, những giáo đường không giáo dân, những sân trường lặng ngắt, những khu phố vắng hoe… Thế giới chưa bao giờ như thế này. Tưởng chỉ có trong phim hoặc truyện giả tưởng. Thế mà trực nghiệm ngay trước…