GĐPTVN tại HK tham gia ngày thắp nến cầu nguyện cho nạn nhân Covid19 và Lễ cài hoa hồng mùa Hiếu Hạnh

Như giới Khoa học-Y khoa và Chính Phủ đã tiên liệu về đợt đột biến vi khuẩn nguy hiểm Covid-19 vào mùa Hè, 2020. Những tuần lễ gần đây, tình hình bi đát đang diễn ra tại nhiều nơi không chỉ riêng Hoa Kỳ khiến con số nạn nhân lây nhiễm tử vong tăng dần một cách đáng lo ngại hơn. Trong hoàn cảnh hoang mang phũ trùm lên mọi tầng lớp con người trong xã hội, đức tin tôn giáo phần nào là nguồn an ủi và hơn nữa, từ việc quán chiếu nhân sinh quan, ý thức rõ về duyên và nghiệp nên bằng vào công năng tu-hành của cộng đồng đệ tử Phật, sẽ là phương pháp thực tiễn góp phần ngăn chận sự lây lan và chấm dứt mầm tai ách.

Trong tiến trình như vậy, cầu nguyện bằng tất cả niềm tín tâm là sự khởi đầu. Nên cũng bằng vào đó, Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Nạn Nhân Covid-19, và Lễ Cài Hoa Hồng nhân mùa Vu Lan, Phật lịch 2564, do Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại phối hợp cùng các thành viên Ban Hướng Dẫn Châu Lục, Quốc Gia gồm Âu Châu, Úc Châu, Canada và Hoa Kỳ, tổ chức bằng phương tiện liên mạng trực tuyến. Địa điểm chính tại chùa Phổ Quang, miền Tây nước Úc, vào thứ Bảy, ngày 29 tháng Tám, 2020, lúc 21:00 giờ địa phương, tiểu bang Perth. Như vậy, tuy cùng ngày, nhưng các múi giờ phối hợp của những địa điểm Châu Lục, Quốc gia khác đã được thông báo như sau:

  • Âu Châu (Berlin) 15:00 giờ
  • Canada (Ottawa) 09:00 giờ
  • Hoa Kỳ (California) 06:00 giờ

Năng hành việc tổ chức là thâm mật giáo nghĩa Bi-Trí-Dũng, là phương tiện nâng cao kỹ năng và tinh thần lãnh đạo, là hình thức kết hợp tình lam hữu hiệu nhất trong mọi giai đoạn mà hơn lúc nào hết, giai đoạn hiện tại và sắp tới đang đòi hỏi anh chị trưởng năm châu khẳng định cả hai yếu tính truyền thừa lịch sử suốt gần một thế kỷ khai sinh và tiến hóa cùng nhịp tiến chung của đại khối lam viên năm châu, với những giá trị văn minh phổ quát trong cộng đồng nhân loại.

Trước Phật sự ý nghĩa không chỉ đối với tổ chức Gia Đình Phật Tử, mà còn tác động tinh thần đến nhân quần xã hội giữa thời dịch bịnh hiểm nghèo và nhiều biến động chính trị bất an thường trực không chỉ trên quê hương Việt Nam, mà ngay tại xứ sở của chúng ta đang mục kích các hiện tượng xáo trộn, ly tán nhân tâm cùng cực, rất mong tập thể anh chị em đoàn viên các cấp Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ nhất tâm cộng lực trong mọi Phật sự nói chung và theo dõi thường xuyên thông tin của buổi lễ thắp nến nói riêng, hầu tham dự thật đông đảo, góp lời nguyện cầu mong cho hết thẩy lòng người nơi nơi thái bình, thế giới muôn phương thái hòa.

Mong lắm thay!

BBT Sen Trắng

Leave a Reply