Thông báo về Lễ Thắp Nến Cầu Nguyện cho nạn nhân Covid-19 và cài hoa hồng nhân mùa Hiếu hạnh, PL 2564 (2020)

Trong một diễn biến mới nhất liên quan phật sự Thắp nến Cầu nguyện cho nạn nhân dịch bịnh Covid-19; nhưng đúng vào mùa Vu Lan PL 2564, nên cùng lúc tổ chức ngày lễ cài hoa hồng, như một truyền thống đẹp đã có từ lâu năm trong sinh hoạt văn hóa Phật Giáo Việt Nam, đó là sáng nay BBT Sen Trắng Hoa Kỳ vừa nhận một Thông báo chính thức từ đơn vị đảm nhiệm tổ chức là BHD Hải Ngoại, kêu gọi lam viên năm châu nhất tâm hỗ trợ. Thông báo do Trưởng Quảng Giải Huỳnh Kim Hóa, QuyềnTrưởng Ban, Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại Hải Ngoại ký, ngày 30 tháng Bảy, 2020. Nguyên văn đính kèm.

Leave a Reply