Thông báo về Lễ Thắp Nến Cầu Nguyện cho nạn nhân Covid-19 và cài hoa hồng nhân mùa Hiếu hạnh, PL 2564 (2020)


Trong một diễn biến mới nhất liên quan phật sự Thắp nến Cầu nguyện cho nạn nhân dịch bịnh Covid-19; nhưng đúng vào mùa Vu Lan PL 2564, nên cùng lúc tổ chức ngày lễ cài hoa hồng, như một truyền thống đẹp đã có từ lâu năm trong sinh hoạt văn hóa Phật Giáo…