BHDHK: Công Bố Kết Quả Giải Thưởng Sinh Hoạt Online kỳ 1:

Văn phòng Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ nhận được danh sách các Huynh trưởng và Đoàn sinh được chọn trúng các giải thưởng sinh hoạt online kỳ 1 với chủ đề Cảm tưởng của các anh chị em trong mùa Covid – 19 từ khối Nghiên Cứu Huấn Luyện BHD Hoa Kỳ như sau:

A. Huynh trưởng:

– Giải nhất: Huynh trưởng MẠN ĐÀ Nguyễn Sanh Phương Quỳnh đơn vị Kim Quang, Miền Liễu Quán

– Giải khuyến khích: Tyna Trịnh Phan đơn vị Chánh Pháp, Miền Quảng Đức.

B. Ngành Thiếu:
– Giải nhất: Ryan Lưu đơn vị Thiền Tôn, Miền Liễu Quán
– Giải nhì: Alexandra Huỳnh đơn vị Kim Quang, Miền Liễu Quán
– Giải ba: Philena Nguyễn đơn vị Kim Quang, Miền Liễu Quán
– Giải khuyến khích:
– Sophia Hoàng đơn vị Kim Quang, Miền Liễu Quán
– Deanna Lê đơn vị Chánh Pháp, Miền Quảng Đức
– Allison Hồ đơn vị Chánh Hòa, Bắc California

Ngành Oanh:
– Giải nhất: Aaron Nguyễn đơn vị Chánh Tâm, Miền Liễu Quán
– Giải nhì: Myan Nguyễn đơn vị Thiền Tôn, Miền Liễu Quán
– Giải ba: Kally Châu  đơn vị Thiền Tôn, Miền Liễu Quán

– Giải Khuyến khích:
– Madyson Liêu Trần đơn vị Chánh Tâm, Miền Liễu Quán
– Brandon Nguyễn đơn vị Chánh Tâm, Miền Liễu Quán
– Caden Lưu đơn vị Thiền Tôn, Miền Liễu Quán

Giá trị các giải thưởng: Nhất $150, Nhì $100, Ba $50, khuyến khích $20.

Kính nhờ các BHD Miền (có thí sinh trúng thưởng) thay mặt BHD Hoa Kỳ trao giải thưởng đến các Huynh trưởng và Đoàn sinh trúng thưởng và xin gởi hình ảnh về Văn phòng BHD Hoa Kỳ để đưa lên Bản Tin Sen Trắng Hoa Kỳ.

BHD Hoa Kỳ sẽ chuyển số tiền trúng thưởng đến các BHD Miền trong thời gian sớm nhất.

Văn phòng sẽ tiếp tục công bố thí sinh trúng thưởng kỳ 2 chù đề: Cảm tưởng của anh chị em về người CHA hay qua hình ảnh của ÔNG NỘI, ÔNG NGỌAI, khi nào nhận được danh sách từ khối NCHL.

Kỳ thi thứ ba sẽ tiếp tục với chủ đề: Cảm tưởng của các anh chị em về Mùa Báo Hiếu qua Lễ Vu Lan. Văn phòng sẽ có thông báo chi tiết hơn.

Kính chào Tinh tấn.
Nguyên Từ – Nguyễn Quốc Hưng
Tổng Thư ký

Leave a Reply