BHD Hải Ngoại: Biên bản và Quyết Định (V/v: Lễ Cầu Nguyện L& Vu Lan Trực Tuyến)


QUYẾT ĐỊNH số:6-20019 HDHN/QĐ/QTB. V/v Thành lập Ban Tổ chức Đêm Thắp Nến Tưởng Niệm và Cầu Nguyện Nạn Nhân Dich Bệnh COVID-19 và Lễ Vu Lan, Hoa Hồng Cài Áo trên hệ thống trực tuyến của Huynh trưởng Q. TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẨN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI, QUẢNG GIẢI Huỳnh Kim Hóa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s