BHD Hải Ngoại: Biên bản và Quyết Định (V/v: Lễ Cầu Nguyện L& Vu Lan Trực Tuyến)

QUYẾT ĐỊNH số:6-20019 HDHN/QĐ/QTB. V/v Thành lập Ban Tổ chức Đêm Thắp Nến Tưởng Niệm và Cầu Nguyện Nạn Nhân Dich Bệnh COVID-19 và Lễ Vu Lan, Hoa Hồng Cài Áo trên hệ thống trực tuyến của Huynh trưởng Q. TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẨN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI, QUẢNG GIẢI Huỳnh Kim Hóa

Leave a Reply