Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng: Thư mời Tham dự Lễ Khai Khóa Bậc Định và Bậc Lực, GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, 2017

Kính thưa quý Ban và Huynh trưởng Nhân dịp Hội Nghị Thường Niên và khóa An Cư Kiết Hạ của Giáo Hội, chư tôn đức Tăng Ni khắp nơi quy tụ về Niệm Phật Đường Fremont. Đồng thời được sự hoan hỷ của Hòa Thượng Thích Thái Siêu – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo…

Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu: “Giữ gìn truyền thống, nương theo Nội Quy-Quy Chế GÐPTVN tại HK mà hành hoạt”

Từ trái: H.Tr Diệu Ngọc Cao Ngọc Ðiệp, Phó trưởng ban Truyền thống-Xã hội, BHD/GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ; Hòa thượng Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký GHPGVNTN tại Hoa Kỳ; H.Tr Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng, Tổng Thư Ký BHD/GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, tại chùa Bát Nhã, Santa Ana, California, ngày 18…