Chào Mừng Tân Ban Hướng Dẫn Miền Tố Liên, Nhiệm kỳ VI, (2017-2021) 

19074601_1946280215398339_2001227518_o
(Ảnh: Ðắc Quang)

 

Thông tin từ văn phòng thường trực BHD/GÐPT/VN/HK, Huynh trưởng Tổng Thư Ký Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng vừa gởi, cho biết, Ðại Hội GÐPT Miền Tố Liên đã hoàn thành phiên khoáng đại công cử tân Ban Hướng Dẫn với thành phần nhân sự như sau:

BAN THƯỜNG VỤ

 • Huynh trưởng Trưởng ban NGUYÊN TÚY Lê Trọng Dương
 • Phó trưởng ban quản trị điều hành NGUYÊN NGHỊ Phạm Trung Đoài
 • Phó trưởng ban nghiên cứu và huấn luyện NGUYÊN ANH Hoàng Ngọc Minh Tuấn
 • Phó trưởng ban truyền thống xã hội NGUYÊN MINH Nguyễn Đắc Quang
 • Tổng thư ký QUẢNG ĐÀI Huỳnh Ngọc Minh Trang
 • Phó tổng thư ký NGUYÊN LẠC Hồ Thiên Nga
 • Tổng thủ quỹ LONG CHÂU Trần Thị Kim Phượng
 • Phó tổng thủ quỹ ĐỒNG VÂN Lưu Kim Hương

KHỐI QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH 

 • Ban viên tương tế TRUNG THANH Lê Đình Nguyên Vũ
 • Ban viên tổ kiểm TÂM HỶ Quách Kim Thạnh
 • Ban viên hoạt động thanh niên NGUYÊN LỘC Trần Hữu Phước
 • Ban viên văn mỹ nghệ NGUYÊN PHÁT Nguyễn Duy Huy
 • Ban viên Ngành Nam NGUYÊN HUY Trần Quang Liêm
 • Ban viên Ngành Nữ NGUYÊN THANH Tôn Hồng Judy

KHỐI NGHIÊN CỨU HUẤN LUYỆN 

 • Ban viên nghiên cứu kế hoạch QUẢNG ĐÀI Huỳnh Ngọc Minh Trang (Kiêm)
 • Ban viên tu thư MINH TẤN Lê Minh Tạo
 • Ban viên chuyên năng NHUẬN PHÁP Lê Đăng Khoa,
 • CHÍ HIẾU Thái Đăng Thành
 • Ban viên tu học QUẢNG THƯỢNG Nguyễn Hoàng Scott

KHỐI TRUYỀN THỐNG VÀ XÃ HỘI 

 • Ban viên Lịch sử và nghi lễ ĐẠT ĐỨC Nguyễn Đức Minh
 • Ban viên Tương tế và Xã hội TRUNG THANH Lê Đình Nguyên Vũ
 • Ban viên cựu HT và ĐS NGUYÊN HUY Trần Quang Liêm
 • Ban viên Ngoại vụ và Truyền thông MINH QUANG Lê Minh Khải.

Sen trắng xin gởi lời thân mến chung vui cùng thành quả của lam viên bốn phương nói chung và Hoa Kỳ nói riêng, đặc biệt là của tập thể anh chị em Miền Tố Liên.

Hoan Hỷ thay!!!

Leave a Reply