Ðắc Quang: Những hình ảnh đầu tiên của Ðại Hội Kỳ VI, GÐPT Miền Tố Liên, Hoa Kỳ

19074946_1945653558794338_1640177612_o.jpg

Rạng sáng tinh sương giờ Cali, văn phòng tòa soạn Sen Trắng đã nhận được bản tin ảnh do Trưởng Ðắc Quang gởi về, anh hiện có mặt tại Ðại Hội GÐPT Miền Tố Liên, tổ chức vào hai ngày thứ Bảy, 10 và Chủ Nhật, 11 tháng Sáu, 2017, tại chùa Từ Ân, thành phố Louisville, bang Kentucky, Hoa Kỳ.

Bản tin cho thấy, từ hôm qua, nhiều anh chị trưởng đã có mặt tại địa điểm tổ chức Ðại Hội, gặp gỡ chay tịnh, sinh hoạt kết thân quanh lửa khi đêm dần xuống và tham dự lễ thọ cấp Tập, Tín trước giờ khai mạc Ðại Hội sáng hôm nay.

Phòng hội tuy nhỏ, nhưng đủ chứa những tấm lòng sống Ðạo và tất cả vì sự phát triển của Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ. Sự hiện diện của Chúng xuất gia chứng minh lẫn chúng tại gia trang nghiêm từ giờ phút khai mạc phần nào hứa hẹn thành quả đại hội sẽ tròn vẹn tâm nguyện tất cả lam viên không chỉ Miền Tố Liên thôi, mà còn của tập thể lam viên bốn phương.

Ðại diện BHD/GÐPT/VN/HK, có sự hiện diện của Huynh trưởng Trần Công Lai, Phó Trưởng Ban Ðiều Hành.

Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho Ðại Hội thành công viên mãn.

Leave a Reply