Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu: “Giữ gìn truyền thống, nương theo Nội Quy-Quy Chế GÐPTVN tại HK mà hành hoạt”

IMG_0508.jpg
Từ trái: H.Tr Diệu Ngọc Cao Ngọc Ðiệp, Phó trưởng ban Truyền thống-Xã hội, BHD/GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ; Hòa thượng Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký GHPGVNTN tại Hoa Kỳ; H.Tr Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng, Tổng Thư Ký BHD/GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, tại chùa Bát Nhã, Santa Ana, California, ngày 18 tháng 11, 2016 (Ảnh: Quảng Pháp/Sen Trắng)

Santa Ana, California – Mặc dù đa đoan phật sự nhưng chiều ngày 18 tháng 11, 2016, sau hơn hai tiếng đồng hồ di chuyển trên xa lộ kẹt xe vì thứ Sáu cuối tuần, Hòa thượng vẫn dành cho anh chị em GÐPTVN tại Hoa Kỳ một buổi gặp gỡ ở chùa Bát Nhã, Santa Ana. Thay mặt BHD và Huynh trưởng Trưởng Ban, đại diện có nhị vị Phó trưởng ban Truyền thống-Xã hội, Huynh trưởng Diệu Ngọc Cao Ngọc Ðiệp, và Huynh trưởng Tổng Thư Ký, Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng. Tháp tùng cùng anh chị có đặc phái viên của trang nhà Sentrangus.org.

Buổi gặp gỡ không ngoài mục đích trình bạch lên chư Tôn đức giáo phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ nói chung và đặc biệt đối với chư vị Tôn túc từng gần gũi chia vui sẻ buồn, luôn luôn quan tâm, hướng dẫn hướng hành hoạt cho Gia Ðình Phật Tử từ nhiều năm qua mà trong đó Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu là hình ảnh của muôn một.

Sau khi lắng nghe phần trình bày của anh chị em có mặt hôm nay, Hòa thượng cho biết mình cũng đã nhận được nhiều thông tin về Ðại hội Thế Giới, Hải ngoại, tổ chức trung tuần tháng 10 tại Thái Lan vừa qua, mà trước đó nhân Lễ Hội Về Nguồn ở Phổ Ðà Sơn, Canada, đích thân Hòa thượng cũng đã quan tâm, chia sẻ một phần mối ưu tư về hiện tình sinh hoạt của Gia Ðình Phật Tử, đặc biệt hải ngoại – Hoa Kỳ, với quý ngài trong Hội Ðồng Chứng Minh Tăng Già, điển hình là Hòa Thượng Thích Ðức Chơn.

Hòa thượng Nguyên Siêu bày tỏ niềm hối tiếc vì đã không có mặt ở Ðại hội để chia sẻ tâm ý của chính mình lên Chư Tôn Ðức chứng minh, cũng như anh chị em Huynh trưởng đại biểu quan điểm dân chủ, xuyên qua kinh điển truyền thống Phật giáo, ghi nhận rõ nét trong lời giáo huấn của đức Thế Tôn cho các Chúng Ðệ tử trước khi nhập Niết Bàn.

Trước những ngộ nhận đang bao trùm, khi những khó khăn còn vây bủa không ngớt, lúc mà mọi y chỉ chưa thống lý đại chúng, nhân duyên chưa thuận v.v…, Hòa thượng khuyên nhũ tập thể GÐPT “cố gắng gìn giữ truyền thống, nương vào Nội quy – Quy chế GÐPTVN tại Hoa Kỳ mà sinh hoạt”. Hòa thượng dạy thêm: “Mọi cái gì khác để sang một bên, hạ hồi phân giải”.

Buổi gặp gỡ đóng lại nhanh chóng vì phải dành thời gian cho nhiều phật sự khác của Giáo Hội. Hòa thượng hứa khả một ngày gần sẽ thỉnh đạt nhiều chư Tôn Túc hữu trách vấn đề GÐPT, cùng với anh chị em Huynh trưởng tổ chức một buổi thảo luận rộng rãi và sâu hơn những vấn đề cần quan tâm.

Trong lịch trình Phật sự, được biết đại diện BHD sẽ lần lượt đảnh lễ và trình bạch lên tất cả Chư Vị Tôn Túc Tăng Già tại các Chùa và Tự Viện có liên hệ GÐPT, đặc biệt đối với chư Thầy Cô Cố Vấn Giáo Hạnh về thành quả Ðại Hội kể trên cũng như hiện tình sinh hoạt của tổ chức trong thời gian qua, và sắp tới.

Sen Trắng sẽ cập nhật thông tin và chia sẻ nhanh chóng đến tất cả độc giả lam viên bốn phương.

Leave a Reply