Ðại Hội Huynh Trưởng GÐPT Miền Quảng Ðức nhiệm kỳ XII, 2016-2020

Dai Hoi Huynh Truong MQD 12.jpg
Dai Hoi Huynh Truong MQD 12 - 2.jpg
Theo nội dung email của Huynh trưởng Phó tổng thư ký BHD Miền Quảng Ðức là trưởng Tâm Ðịnh Nguyễn Xuân Hiệp, thừa ủy nhiệm Huynh trưởng XLTV BHD Nguyên Thuyết Lê Minh Thi, gởi đến VPTT BHD GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, và sau đó đã được chuyển ngay đến với tất cả quý anh chị trưởng ban viên, được biết Ðại Hội Huynh Trưởng GÐPT Miền Quảng Ðức nhiệm kỳ 12 sẽ được tổ chức trung tuần Tháng 12 sắp tới đây mà tâm nguyện thiết tha của tập thể anh chị em là ước mong có sự quan tâm, động viên và nhất là tham dự đông đảo của quý trưởng cấp Hướng Dẫn Hoa Kỳ trong hai buổi lễ long trọng đã nêu trong thư mời:
Kính gởi:  VPBHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ
Thấm thoát đã 4 năm, Miền Quảng Đức lại một lần nữa hân hoan tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng để quán chiếu, học hỏi, và ôn lại những thành quả đã đạt được, cũng như hướng tới những Phật Sự đang chờ phía trước.  Xuyên suốt những Đại Hội đã qua của Miền, chúng em vẫn luôn có sự quan tâm, động viên, và tham dự của Quý Anh Chị BHD Hoa Kỳ.  Rất mong, Đại Hội Kỳ 12 cũng không ngoại lệ.
BHDMQĐ xin kính gởi đến Huynh Trưởng Trưởng Ban, cùng Quý Ban Viên Thư Mời Đại Hội Kỳ 12 của Miền, và đồng kính gởi Chương Trình Đại Hội để Quý Trưởng tường lãm.
Trân trọng kính chào Tinh Tấn
và rất mong có sự hiện diện của Quý Anh Chị
VPBHD MQĐ
PTTK – TÂM ĐỊNH Nguyễn Xuân Hiệp
Sen Trắng xin làm nhịp cầu trung chuyển lời thiết tha này đến toàn thể lam viên bốn phương như một tin vui, cùng chia sẻ phật sự với anh chị em Quảng Ðức và ước mong đại hội thành công viên mãn.
giáo hi phÆt giáo viŒt nam thÓng nhÃt âu châu
MQD_2016_DH12_CHUONG TRINH (1).jpg

Leave a Reply