Quảng Pháp Trần Minh Triết: Hội luận về công tác xã hội của GÐPTVN tại HK trên hệ thống đài truyền hình Asian World Media


Chương trình hội luận ÐẠO PHẬT CHO ÐỜI SỐNG trên hệ thống truyền hình ASIAN WORLD MEDIA (Ảnh: Quảng Pháp Trần Minh Triết) Westmisnter, CA (Sen Trắng) – Nhân chuyến công du miền Nam California trung tuần tháng Giêng, 2018, Huynh trưởng Phó Trưởng Ban Ðiều Hành Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại…

Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu: “Giữ gìn truyền thống, nương theo Nội Quy-Quy Chế GÐPTVN tại HK mà hành hoạt”


Từ trái: H.Tr Diệu Ngọc Cao Ngọc Ðiệp, Phó trưởng ban Truyền thống-Xã hội, BHD/GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ; Hòa thượng Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký GHPGVNTN tại Hoa Kỳ; H.Tr Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng, Tổng Thư Ký BHD/GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, tại chùa Bát Nhã, Santa Ana, California, ngày 18…

Diệu Ngọc Cao Ngọc Ðiệp*: GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ thiết lễ Cầu Quốc Thái – Dân An và Chúc An cho đồng bào nạn nhân lũ lụt Miền Trung, Việt Nam


LỜI THƯA: Song song việc phát động chương trình gây quỹ cứu trợ thực tiễn, một buổi lễ Cầu An do BHD/GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ  sẽ  được tổ chức tại Chùa Liên Hoa (9561 Bixby Ave, Garden Grove, CA 92841), dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Chơn Thành, lúc 3:00 chiều Chủ…