Quảng Pháp | Sen Trắng: Thù ân ở đâu cho bằng phụng sự chúng sinh?!

Như thông báo trước đây của Hòa Thượng Thích Nguyên Lý về chuyến từ thiện cứu trợ đồng bào Dân tộc và Quảng Nam, Thừa Thiên vào tháng Tư, 2021. Đến nay, đoàn đã vượt qua bao dặm đường để thực hiện phật sự nói trên.

Những cung đường cao có khi đã khiến xe không vượt nổi vì trọng tải quá nặng, thầy trò phải leo xuống đi bộ qua; những đoạn đường gập ghềnh nguyên dấu tích của trận mưa lũ tràn về năm ngoái còn chưa khắc phục được… là những chặng đường nặng trĩu nỗi lòng. Cái nghèo thì nhiều, của chùa thì ít. Tình tương lân tuy đầy nhưng có thực làm bụng người no, manh áo mỏng có đủ ấm thân bầy trẻ xanh xao còi cọc. Đi đâu cũng va sầm vào cái đói kinh niên của đồng bào đây đó trên rừng, dưới biển…

Từ Hiếu (Q.8 Sài Gòn), ngôi chùa của lịch sử Phật Giáo Việt Nam thời cận đại, trước sau thủy chung với hạnh nguyện vô úy. Với cái đáng sợ mà không khuất phục, vẫn hành hoạt như nhất một tấm lòng trung trinh với bổn Đạo, với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, trên kính Tôn Sư, dưới hợp cùng Tứ Chúng, thể hiện trong mỗi hành động nhẫn ba la mật, ôn hòa mà thực tiễn hiệu quả của Hòa Thượng Nguyên Lý trong hoàn cảnh cô thế, eo hẹp bao phương tiện như lúc này.

Sen Trắng xin chuyển tiếp một số hình ảnh liên quan chuyến từ thiện của Chùa Từ Hiếu và phái đoàn Hòa Thượng Nguyên Lý đến anh chị em lam viên bốn phương, như một chia sẻ, nhắc nhở nhau về bổn phận của tổ chức GĐPTVN nói chung và của riêng mỗi anh chị em chúng ta đối với phật sự của Giáo Hội trong mọi lúc. Thù ân ở đâu, cho bằng Phụng Sự Chúng Sanh?!

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.

Ảnh: Facebook Thích Nguyên Lý

Leave a Reply