Cầu An cho Cụ ông MINH VÂN BẠCH XUÂN LONG

Được biết mấy ngày qua, thân phụ của trưởng TÂM THƯỜNG ĐỊNH BẠCH XUÂN PHẺ, là Cụ: MINH VÂNBẠCH XUÂN LONG hiện đang điều trị tại phòng cấp cứu bệnh viện Quận Sacramento, California, USA. Toàn thể anh chị em Lam viên Hoa Kỳ, Khối Nghiên Cứu Huấn Luyện; Ban Biên Tập Sen Trắng thành tâm nguyện cầu Chư Phật, hộ trì cho Cụ MINH VÂN sớm vượt qua giai đoạn nguy hiểm, tiêu trừ tật bịnh. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Đồng Nhất Tâm Cầu Nguyện

Leave a Reply