Cầu An cho Cụ ông MINH VÂN BẠCH XUÂN LONG


Được biết mấy ngày qua, thân phụ của trưởng TÂM THƯỜNG ĐỊNH BẠCH XUÂN PHẺ, là Cụ: MINH VÂNBẠCH XUÂN LONG hiện đang điều trị tại phòng cấp cứu bệnh viện Quận Sacramento, California, USA. Toàn thể anh chị em Lam viên Hoa Kỳ, Khối Nghiên Cứu Huấn Luyện; Ban Biên Tập Sen Trắng thành tâm nguyện cầu Chư Phật, hộ trì cho Cụ MINH VÂN sớm vượt qua giai đoạn nguy hiểm, tiêu trừ tật bịnh. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Đồng Nhất Tâm Cầu Nguyện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s