Pema Chödrön/Đạo Sinh chuyển ngữ: “Giữa tỉnh mê, biên giới thật gần”*

“Công việc làm của cuộc đời chúng ta là tận dụng những gì đã có để tỉnh thức. Nếu có hai người giống hệt nhau—thân hình giống nhau, nói năng giống nhau, đầu óc giống nhau, cùng mẹ, cùng cha, ở chung, ăn chung, mọi thứ đều giống nhau—nhưng một người có thể dùng cái mình có để tỉnh thức, và người kia lại có thể dùng nó để oán hận, phẫn nộ, và bất mãn. Vấn đề không phải là những gì bạn có: cho dù bạn có bị khuyết tật, có giàu sang hay túng thiếu, có đẹp hay xấu, tinh thần có ổn định hay điên loạn, đang sống ngay giữa nhà thương điên hay giữa một sa mạc yên tĩnh êm đềm. Bất cứ những gì bạn có đều có thể giúp bạn tỉnh thức hoặc làm cho bạn ngủ mê. Đó là sự thách thức của hoàn cảnh hiện tại: Bạn định làm gì với những thứ bạn có, tức thân-ngữ-ý của bạn?” ~ Pema Chödrön/Đạo Sinh chuyển ngữ.
“Our life’s work is to use what we have been given to wake up. If there were two people exactly the same-same body, same speech, same mind, same mother, same father, same house, same food, everything the same- one of them could use what he has to wake up and the other could use it to become more resentful, bitter, and sour. It doesn’t matter what you are given, whether it’s a physical deformity or enormous wealth or poverty, beauty or ugliness, mental stability or mental instability, life in the middle of a mad house or life in the middle of a peaceful silent desert. Whatever you’re given can wake you up or put you to sleep. That’s the challenge of now: what are you going to do with what you have already-your body, your speech, your mind?”
(From Pema’s book Awakening Loving-Kindness)
_______________
* thơ Tâm Nghĩa

Leave a Reply