Thích Nhất Hạnh: Bảo Vệ Sự Sống (Năm Giới Tân Tu) / REVERENCE FOR LIFE ( The Five Mindfulness Trainings)


Ý thức được những khổ đau do sự giết hại gây ra, con nguyện thực tập nuôi dưỡng tuệ giác Tương tức và lòng Từ bi, để có thể bảo vệ sự sống của mọi người, mọi loài và môi trường sống. Con nguyện không giết hại, không để kẻ khác giết hại và không…

Đạo Sinh: Đức Phật Trong Chúng Ta


Bất hạnh lớn nhất của Phật tử chúng ta là sinh ra vào một thời không có Phật. Một mất mát lớn, gần như không gì có thể thay thế. Hơn thế nữa, bất hạnh này đang trở thành một nỗi ám ảnh mà chúng ta không thể nào dứt bỏ trong cuộc hành trình…

Đạo Sinh: WATCH, DON’T JUDGE, PLEASE!


Khi còn tại thế đức Phật không tự nhận là người dẫn dắt Tăng-già. Người nào thấy Pháp là thấy Phật. Vì thế, trước khi nhập niết-bàn, ngài không chỉ định người thay thế, mà chỉ khuyên hãy lấy PHÁP & LUẬT làm Thầy. Một trong những Pháp đã được ngài áp dụng để giải…