Vĩnh Hảo: Dòng Sông Ði Qua

Sông Hằng (Ảnh: Trần Trung Ðạo)  “You could not step twice into the same river…” — Heraclitus Khi dòng sông phút trước không còn là dòng sông phút sau, thì đời người phút trước cũng không giống đời người phút sau. Theo dòng thời gian, mọi thứ trôi qua còn nhanh hơn thế nữa. Nhưng…

Thích Từ Lực: Con Đường Vạn Hạnh Nở Hoa

Thượng Tọa Thích Từ Lực, giữa (Ảnh: Thanh Truong) LỜI THƯA ST: Tâm phàm phu chúng sinh còn có chỗ phân biệt, Chánh Pháp vì đó không lập biên địa. Lời thuyết nào lợi lạc quần sanh đều mong được xiểng dương rộng khắp. Sen Trắng xin giới thiệu bài cảm niệm của Thượng Tọa Thích Từ Lực, bậc thầy gần…

Quảng Pháp: Cư Sĩ Nguyên Giác (Phan Tấn Hải) ra mắt trang blog song ngữ “Vietrahula”

Một vài hôm trước anh nhắn tôi và Tâm Thường Ðịnh (Bạch Xuân Phẻ) qua email, báo tin chọn một bài thơ song ngữ của Tâm Thường Ðịnh đăng vào trang Blog  (www.vietrahula.blogspot.com) cá nhân do anh thực hiện, và biên tập nội dung, ra mắt những ngày gần đây. Chiều thứ Tư, tôi chỡ…

Nguyên Tùy: THÔNG TƯ: V/v: Tổ Chức Khóa Tu Học cho Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử (Miền Tố Liên)

Nhằm mục đích kết chặt tình Lam, tạo điều kiện cho toàn thể Huynh Trưởng và đoàn sinh từ các đơn vị GĐPT trực thuộc miền Tố Liên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong tinh thần lục hòa, hầu đem lại cho nhau những kiến thức tổng quát trong việc xây dựng và thăng tiến tổ chức,…