1 thought on “Quảng Pháp: Cư Sĩ Nguyên Giác (Phan Tấn Hải) ra mắt trang blog song ngữ “Vietrahula”

  1. Chuc mung Su Huynh(xin phep goi) Nguyen Giac ra mat trang web nay de quang ba dao Phat . Chuc mung chuc mung !! Su De Phuoc Thien vien sung Nghiem.

Leave a Reply

%d bloggers like this: