Justin Whitaker | Nguyên Giác (dịch): The Birth of an American Form of Buddhism: The Japanese-American Buddhist Experience in World War II | Phật Giáo Hoa Kỳ Thời Chiến

Nói “thời chiến” nơi đây là nói về thời Đệ Nhị Thế Chiến. Có một phần chưa được khảo sát tận tường, chưa được biết rộng rãi trong lịch sử Đạo Phật tại Hoa Kỳ: đó là một thời chiến tranh trong thế kỷ 20, và chính phủ Mỹ đã nhìn Phật Giáo như một…

Lời Nói Đầu/Foreword: “Chánh Niệm Trong Đời Thường”, tuyển tập 22 người viết

Trích tuyển tập 22 người viết do cư sĩ Tâm Diệu (thư viện Hoa Sen), Nguyên Giác (Nhà nghiên cứu Phật học) và Tâm Thường Định (Huynh trưởng GĐPT) biên tập Với những người chưa quen thuộc với Chánh Niệm trong ý nghĩa chơn chánh, việc thực tập và tính phổ biến của Thiền pháp…

Anne Dutton/Nguyên Giác Việt dịch: Khi Thiền Ni Chiyono Chứng Ngộ

無外 如大 Mugai Nyodai (1223-1298) [安達 千代野 Adachi Chiyono; her dharma name: 無著/無着 如大 Mujaku Nyodai] (Dịch theo bản Anh dịch “The Enlightenment of Chiyono” của Anne Dutton, từ các trang 173-179 của sách “Zen Sourcebook: Traditional Documents from China, Korea, and Japan” – ấn bản 2008 của nxb Hackett Publishing Company. Thiền ni Mugai…

Nguyên Giác: Để Ngộ Tông Chỉ Phật

Cư sĩ Nguyên Giác Phan Tấn Hải (Ảnh: Sen Trắng) Bài viết này để trả lời một câu hỏi: Làm thế nào để ngộ? Ngộ đây là ngộ tông chỉ Thiền, tức ngộ tông chỉ Phật. Người viết không dám trả lời minh bạch, vi bản thân tu và học đều chưa sâu, nơi đây…