Lời Nói Đầu/Foreword: “Chánh Niệm Trong Đời Thường”, tuyển tập 22 người viết


Trích tuyển tập 22 người viết do cư sĩ Tâm Diệu (thư viện Hoa Sen), Nguyên Giác (Nhà nghiên cứu Phật học) và Tâm Thường Định (Huynh trưởng GĐPT) biên tập Với những người chưa quen thuộc với Chánh Niệm trong ý nghĩa chơn chánh, việc thực tập và tính phổ biến của Thiền pháp…

Anne Dutton/Nguyên Giác Việt dịch: Khi Thiền Ni Chiyono Chứng Ngộ


無外 如大 Mugai Nyodai (1223-1298) [安達 千代野 Adachi Chiyono; her dharma name: 無著/無着 如大 Mujaku Nyodai] (Dịch theo bản Anh dịch “The Enlightenment of Chiyono” của Anne Dutton, từ các trang 173-179 của sách “Zen Sourcebook: Traditional Documents from China, Korea, and Japan” – ấn bản 2008 của nxb Hackett Publishing Company. Thiền ni Mugai…

Nguyên Giác: Để Ngộ Tông Chỉ Phật


Cư sĩ Nguyên Giác Phan Tấn Hải (Ảnh: Sen Trắng) Bài viết này để trả lời một câu hỏi: Làm thế nào để ngộ? Ngộ đây là ngộ tông chỉ Thiền, tức ngộ tông chỉ Phật. Người viết không dám trả lời minh bạch, vi bản thân tu và học đều chưa sâu, nơi đây…

Nguyên Giác: Sách Mới Của Tâm Thường Định: ‘Tuệ Sỹ – Tinh Hoa Phật Giáo VN’


Người viết hân hạnh được tác giả Tâm Thường Định (Bạch Xuân Phẻ) mời giới thiệu tác phẩm “Tuệ Sỹ – Tinh Hoa Phật Giáo Việt Nam, Vị Thầy Của Bốn Chúng” mới ấn hành, đúng ra là tái bản với nhiều hiệu đính và bổ sung. Không tham dự được Hội Sách “Có Mặt…