Hội Đồng Hoằng Pháp ấn hành tác phẩm “Yết Ma Yếu Chỉ” của Hòa Thượng Thích Trí Thủ và “Pháp Diệt Tránh” của Hòa Thượng Thích Nguyên Chứng

TỰA “Yết Ma Yếu Chỉ” Theo quan điểm Bộ phái Đàm-Vô-Đức, tức các vị thọ trì Luật Tứ phần thì một trong các dấu hiệu về sự diệt tận của chánh pháp là các pháp yết-ma hoàn toàn không được thực hiện, không có pháp yết-ma sẽ không có các tỳ-kheo đắc giới như pháp,…

Thích Trí Thủ: Đạo Từ của Viện Trưởng Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN, nhân Đại Hội Văn Hóa Phật Giáo, 1974

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, chư Thương Tọa, Đại Đức trong Hội Đồng Viện Hóa Đạo, Kính thưa Quí vị Quan Khách, Kính thưa Đại Hội, Kính thưa quý liệt vị, Vời tư cách Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, chúng tôi xin kính gởi đến chư liệt vị lời chào mừng chân thành của chúng tôi. Sự hiện diện quý báu và nhiệt thành của chư liệt vị trong buổi lễ Khai…

Như Tâm Trí Thủ | Toàn Tập: Lời Giới Thiệu Cho Tập San Công Đức Nhẫn Nhục Của Ni Chúng Diệu Đức

Muốn đánh dấu một trình độ tu tập, muốn ghi lại một vài quan điểm, kinh nghiệm lợi ích thiết thực đã điêu luyện trong những ngày tịnh tu theo giáo lý vô thượng, và cũng để kỷ niệm ba tháng an cư vừa qua; các cô tu học tại trường Sư nữ Diệu Đức đã viết tập Công đức nhẫn nhục này. Trong tập sách, các đạo hữu muốn tìm một áng văn tuyệt tác hay một giáo lý thâm…

Tâm Quang Vĩnh Hảo: Già Lam

Bây giờ là những ngày cuối năm âm lịch. Thiên hạ cùng viết về Xuân, Tết. Tôi muốn viết về Ôn Già Lam và Tu viện Quảng Hương Già Lam. Ôn Già Lam là cách gọi tôn kính của những môn đệ và phật-tử hướng về Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, vị viện chủ sáng lập tu viện. Trong tu viện, tăng chúng khi nói về ngài thì chỉ dùng chữ “Ôn” một cách gần gũi. Còn tu…