1 thought on “Sen Trắng kết tập: Trang Tưởng Niệm Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Tâm Như – Thích Trí Thủ | (1909 – 1984)

Leave a Reply

%d bloggers like this: