1 thought on “Thích Trí Thủ: Đạo Từ của Viện Trưởng Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN, nhân Đại Hội Văn Hóa Phật Giáo, 1974

Leave a Reply

%d bloggers like this: