Thích Trí Thủ: Đạo Từ của Viện Trưởng Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN, nhân Đại Hội Văn Hóa Phật Giáo, 1974

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, chư Thương Tọa, Đại Đức trong Hội Đồng Viện Hóa Đạo, Kính thưa Quí vị Quan Khách, Kính thưa Đại Hội, Kính thưa quý liệt vị, Vời tư cách Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, chúng tôi xin kính gởi đến chư liệt vị lời chào mừng chân thành của chúng tôi. Sự hiện diện quý báu và nhiệt thành của chư liệt vị trong buổi lễ Khai…

Thích Thanh Tâm | Hương Tích-Phật Học Luận Tập | Số 1, 2017: Quan Hệ Thầy-Trò Theo Tinh Thần Kinh Kế Thừa Chánh Pháp

Trích HƯƠNG TÍCH, PHẬT HỌC LUẬN TẬP | Số 1. 2017 Chủ Trương: TUỆ SỸ Thực Hiện: Thư quán Hương Tích và, Nguyễn Quốc Bình, Nguyễn Anh Tú, Sin Nguyễn Hoàng Ân… Cộng tác trong tập này: Tuệ Sỹ, Hồng Dương N.V.H., Thích Phước Viên, Thích Đức Thắng, Thích Thái Hòa, Phan Ngọc Khuê, Hạnh…