Uyên Nguyên: Tiếc Thương Hòa Bình

Tượng “Tiếc Thương” của nhà điêu khắc Nguyễn Thanh Thu, tranh của họa sĩ Trương Đình Uyên Hồi nhỏ, tôi đã được nghe nhiều về huyền thoại của pho tượng “Tiếc Thương”, gắn liền với tên tuổi của tác giả điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu. Một dạo, ông sống thầm lặng ở một chòi gỗ…