Quảng Pháp: Chỗ Xưa Nay Vắng Bóng Người!

Giáp năm, tôi trở lại đảnh lễ Ôn, bây giờ Bảo Tháp của Ôn được thất chúng đệ tử phụng lập ngay trong khuôn viên chùa Phổ Đà. Ngày xưa, ngồi giữa nhà Đạo, Ôn biết nhiều biết rộng, nhưng không phải cái gì Ôn cũng nói. Nhưng khi nói thì từng lời từng chữ thấm, thiết vô cùng.

Trở lại chốn này, nơi Ôn hay ngồi để mỗi khi lòng đầy phiền muộn tôi vẫn tìm về thở than, hôm nay đã trở thành văn phòng của Hội Đồng Điều Hành, Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam.

Ngày Tết, khách thập phương súng sính áo mũ muôn màu về Chùa rất đông, tôi như lọt giữa dòng người huyên náo, đứng lặng thật lâu trước cánh cửa thay mới. Cánh cửa mà ngày xưa mỗi lần kéo lên, hiện dần ra khuôn mặt khắc khổ tưởng rất nghiêm khắc của Lão Phật Tăng, vậy mà lúc nào cũng xuề xòa, an ủi khiếm nguôi ngoai bao nỗi muộn phiền mà tôi vô cớ đem tới.

Chỗ xưa nay đã vắng bóng Người!

Mùng 1 Tết Nguyên Đán, Tân Sửu
Quảng Pháp
kính cẩn đôi lời tưởng nguyện Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo,
nguyên Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ

 

Leave a Reply