Uyên Nguyên: Mẹ Xuân


1. Nửa đêm lướt vội những dòng thông tin của bạn bè trên facebook mới chợt nhớ ra Việt Nam chỉ còn vài giờ nữa là đón Giao Thừa. Thực tình mấy mươi năm qua, và những năm sau này, Tết, ở đây lòng tôi đã nhạt. Một lần lái xe đưa nhạc sĩ Nguyễn…