Thích Thắng Hoan: Thông Bạch Phật Đản PL. 2562 – 2018


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM CHÁNH VĂN PHÒNG 704  East “E” Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A.  | Tel. & Fax: (909) 986-2433 —————————————-  Thông Bạch Phật Đản PL. 2562 – 2018 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư tôn Thiền đức Tăng Ni, Kính thưa quý Thiện nam…

Văn Lan/Người Việt: Đại Lễ Phật Đản PL. 2562 năm 2018 thu hút giới trẻ thành công viên mãn


Đại Lễ Phật Đản PL. 2562 năm 2018: Chư tôn đức cầu nguyện trên lễ đài Phật Đản. (Hình: Văn Lan/Người Việt) FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Đại Lễ Phật Đản PL. 2562 do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) và Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Nam California và…