Thích Thắng Hoan: Thông Bạch Phật Đản PL. 2562 – 2018

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION
HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM
CHÁNH VĂN PHÒNG

704  East “E” Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A.  | Tel. & Fax: (909) 986-2433

—————————————- 

Thông Bạch Phật Đản PL. 2562 – 2018

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn Thiền đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Thiện nam Tín nữCư sĩPhật tử,

Cộng đồng Phật Giáo Việt Nam tại nước Mỹ không phải chỉ hành lễ Phật Đản trong một ngày,mà chúng ta có một mùaPhật Đản kéo dài hơn tháng. Điều ấy cho thấy nơi châu lục này cần khế thời và thuận lý để Phật giáo, một tôn giáo rất còn xa lạ nơi đây, làm sao được chấp nhận và phát triển.

Niềm hoan hỷ vô biên của người đệ tử Phật là tự thân mình tỏa ra Phật chất để cảm hóa người quanh ta. Từ đó giúp họ trở nên người Phật tử mới. Hiện nay các tự viện và hàng cư sĩ của chúng ta đã độ được nhiều người Mỹ. Công đức này lớn lao biết bao trong việc hoằng truyền Phật đạo nơi Châu lục Bắc Mỹ. Cúi xin đức Thế Tôn chứng giám vàđộ trì, chúng con nguyện một lòng sống Đạo và làm sáng Đạo nơi quê hương mới. Đây cũng là phẩm vật cao quýcộng đồng Phật Giáo Việt chúng con xin dâng lên cúng dường đức Thế Tôn trong mùa Phật Đản năm nay.

Làm sao cả nước Mỹ biết ngày Phật Đản là một Phật sự nhiều thách đố. Trong nhiều năm qua, các cộng đồng Phật giáo đã ưu tư ngày này nhưng số lượng tín đồ của chúng ta trên toàn nước Mỹ quá ít oi. Vì vậy, chính quyền Liên Bang đâu thể công nhận ngày này là ngày lễ của quốc giaHy vọng năm mươi năm nữa, ngày Phật Đản là ngày Lễ của nước Mỹ. Trong mùa Phật Đản năm nay, chúng ta cùng suy gẫm một ngày Phật Đản của dân Mỹ và nước Mỹ trong mai sau. Xin các vị tri thức Phật tử giúp cho ước nguyện này của Tăng Tín Đồ Phật Giáo được thành tựu.

Mùa Phật Đản là mùa chúng ta làm hưng khởi màu sắc Phật giáo qua nhiều hình thức khác nhau. Do vậy, năm nay xin các tự viện kêu gọi: a) Phật tử dán hình Phật Đản Sanh khổ 5 x 7 hay 8 X 11 bằng giấy lên kiếng xe; b) Vận độngmọi tầng lớp tham dự lễ Phật Đản nơi các tự viện và những lễ Phật Đản chung; c) Thể hiện tinh thần Phật Đản linh động và diệu dụng nơi tư gia, nơi sở làm… Một trong những xót xa là con em chúng ta lớn lên ở Mỹ, nhưng đa số đã không biết gì về ngày Đản Sanh của Phật cho dù các cháu sinh ra trong một gia đình Phật giáo thuầnthành. Chúng tathường đọc câu sám nguyệnhàng tuần rằng, “Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con giốc lòng vì Đạo hy sinh.” Hỡi những người đệ tử Phật, chúng ta cùng siết chặt tay nhau đứng lên giữa muôn trùng gian khó nơi đất Mỹ để quang huy Phật Đạo.

Mỗi mùa Phật Đản đến, không chỉ để tổ chức lễ mừng mà chúng ta cùng suy nghiệm về Giáo Phápcon đường thực tập và hoằng truyền trên đất Mỹ. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ xin nhất tâm đảnh lễ tri ân tất cảchư tôn đức Tăng Ni và tán thán lòng nhiệt thành của quý Thiện Tín đã đóng góp lớn lao cho sự duy trì và phát triển nền Phật giáo Việt trên đất Mỹ. Cúi xin chư Tổ, hồn thiêng đất Việt độ trì cho chúng con, đàn chim Việt lưu vong trên quê hương mới.

California  ngày 13 tháng 04 năm 2018  –  Phật Lịch 2562

TM. Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHKZ
|Chánh Văn Phòng
(Xem bản PDF có ấn ký)
Sa môn Thích Thắng Hoan

Leave a Reply