Bồ Ðề Phật Quốc: THƯ MỜI HỘI THẢO GIÁO DỤC PHẬT GIÁO QUỐC TẾ – 2018

VIỆN PHẬT HỌC BỒ ĐỀ PHẬT QUỐC
BODHI BUDDHIST ACADEMY

3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703, USA.
Email: bodephatquoc@buddharealm.org
Website: http://www.bodephatquoc.org
Tel: (714) 884-3042 hoặc (714) 804-5788

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

THƯ MỜI

Kính gởi: Chư vị thức giả, quý Phật tử và Đồng hương

Kính thưa chư liệt vị,

Cộng đồng Phật giáo Việt Nam hình thành tại Hoa Kỳ đã hơn 40 năm. Những sinh hoạt văn hóa Phật giáo rất phong phú và đa dạng, tập trung nhiều nhất tại miền Nam tiểu bang California. Có khoảng một triệu người Việt tại Hoa Kỳ chịu ảnh hưởng lớn bởi những sinh hoạt văn hóa này, nhưng lại chưa có một chương trình giáo dục để hướng dẫn cho người Phật tử.

Trước bối cảnh ấy, Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc được thành lập và khai giảng khóa Trung Đẳng Phật Học với sự hướng dẫn của 10 vị giáo thọ, thời gian đến nay gần đã 2 năm. Tuy kế thừa tư tưởng Phật học trên 2000 năm của Phật giáo Việt Nam, lấy Kinh Luật Luận của hai hệ Nam Bắc truyền Phật giáo làm tài liệu y cứ, nhưng giáo trình này chỉ mang tính nội bộ. Do đó, chúng tôi cần có một Giáo trình hội đủ tiêu chuẩn quốc tế để phục vụ cho việc giảng dạy và hướng dẫn đời sống tinh thần cho mọi tầng lớp xã hội cũng như các cộng đồng khác ở Hoa Kỳ.

Trong tương lai, chúng tôi còn có kế hoạch hướng đến xây dựng một hệ thống giáo dục với chương trình được Bộ giáo dục Hoa Kỳ chấp nhận. Vì thế, việc biên soạn giáo trình là điều rất cần thiết và phải làm ngay từ lúc này. Do đó, nhân dịp tưởng niệm đức Phật Thích Ca đản sanh lần thứ 2642, chúng tôi trân trọng kính mời quý liệt vị hoan hỷ dành chút ít thời gian quý báu đến tham dự và đóng góp ý kiến cho:

Hội thảo Giáo dục Phật giáo Quốc tế
Biên tập Giáo trình Phật học song ngữ Anh – Việt
Thời gian: Từ ngày 7 đến 10 tháng 6 năm 2018
Địa điểm: Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc,
3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703, USA

Sự hiện diện và đóng góp ý kiến của quý vị trong 4 ngày Hội thảo sẽ có giá trị quý báu đến việc xây dựng đời sống sinh hoạt tinh thần cho nhiều thế hệ mai sau. Cho nên, chúng tôi rất chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Kính chúc quý vị vô lượng an vui.

California, ngày 02 tháng 3 năm 2018

Thay mặt Ban tổ chức
(đã ấn, ký)
Giám viện Thích Huyền Châu

Lưu ý: Chúng tôi chỉ phục vụ 500 chỗ ngồi. Vì thế xin quý vị điền vào PHIẾU GHI DANH để Ban Tổ Chức tiện việc sắp xếp.

*

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
PROGRAM CONFERENCE
PHIẾU GHI DANH

CHƯƠNG TRÌNH
Hội thảo Giáo dục Phật giáo Quốc tế – Biên soạn Giáo trình Phật học song ngữ Anh – Việt
(Từ ngày 7 đến 10/6/2018)

NGÀY 7/6/2018: LỄ KHAI MẠC
-09:30 AM –Cung đón chư tôn đức và Quan khách
-10:00 AM – Niệm Phật cầu gia bị, Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự
-10:15 AM – Lễ chào Quốc kỳ, Phật giáo kỳ, Phút nhập từ bi quán
-10:35 AM – Tuyên đọc diễn văn Khai mạc
-10:45 AM – Đạo từ, Huấn từ, Cảm từ của chư Tôn đức
-11:15 AM – Phát biểu của các vị Dân cử
-11:45 AM –Tưởng niệm Đản sanh PL.2562, Tắm Phật
-12:15 PM – Thọ trai, Cung tiễn chư tôn đức và Quan khách
-01:00 PM – Hội thảo:
+Chủ đề: TÌM HIỂU CÁC NỀN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRONG QUÁ KHỨ
+ Diễn giả: Giáo thọ sư Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc
+ Ngôn ngữ: Việt
-02:45 PM – Thiền và niệm Phật kinh hành
-03:30 PM – Hội thảo:
+ Chủ đề: GỢI Ý HƯỚNG ĐI CHO NỀN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TOÀN DIỆN
+ Diễn giả: Giáo thọ sư Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc
+ Ngôn ngữ: Việt
-05:00 PM – Hoàn mãn.

NGÀY 8/6/2018:
-10:00 AM – Hội thảo:
+ Chủ đề: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
+ Diễn giả: 4 Giáo sư thuộc các Trường Đại Học tại Hoa Kỳ
+ Ngôn ngữ: Anh – Việt
-12:15 PM – Thọ trai
-01:15PM – Thiền, niệm Phật kinh hành
-02:30 PM- Hội thảo
+ Chủ đề: TÌM HIỂU GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
+ Diễn giả: 4 Giáo sư thuộc các Trường Đại Học tại Hoa Kỳ
+ Ngôn ngữ: Anh – Việt
-05:00 Hoàn mãn.

NGÀY 9/6/2018:
-10:00 AM – Hội thảo:
+ Chủ đề: ĐIỀU KIỆN CẦN ĐỦ ĐỂ BIÊN SOẠN MỘT GIÁO TRÌNH HOÀN HẢO
+ Diễn giả: 4 Giáo sư các Trường Đại Học Hoa Kỳ
+ Ngôn ngữ: Anh – Việt
-12:15 PM – Thọ trai
-01:15 PM – Thiền và niệm Phật kinh hành
-02:30 PM- Hội thảo:
+ Chủ đề: NHỮNG YẾU TỐ CẦN THIẾT ĐỂ XÂY DỰNG MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC
+ Diễn giả: 4 Giáo sư các Trường Đại Học Hoa Kỳ
+ Ngôn ngữ: Anh – Việt
-05:00 Hoàn mãn.

NGÀY 10/6/2018:
-10:00 AM – Niệm Phật cầu gia bị, Diễn văn Bế mạc
-10:15 AM – Ban thư ký Tổng kết Hội thảo
-11:30 PM – Ra mắt Ban biên soạn Giáo trình Phật học song ngữ Anh – Việt
-12:15 PM – Thọ trai
-01:15 PM – Thiền, niệm Phật kinh hành
-02:30 PM – Lễ Khai giảng năm 3 của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc
-03:00 PM – Đại diện Học viên đọc Diễn văn Phát nguyện tinh tấn tu học
-03:30 PM – Cảm tạ của Ban tổ chức
-03:45 PM – Đạo từ của chư Tôn đức
-04:00 PM – Hồi hướng và Dược thực.
-05:00 PM – Hoàn mãn.
________________________________________

International Buddhist Education Conference
Structuring a Bilingual Buddhist Academic Curriculum in English and Vietnamese
(June 7-10, 2018)

PROGRAM

JUNE 7, 2018: VESAK CELEBRATION AND CONFERENCE OPENING CEREMONY
09:30AM Welcome to the Members of the Sangha and Distinguished Guests
10:00AM Vesak Celebration – Opening Prayers Purpose of Conference & Introduction of Participants
10:15AM Salute the flags: United States National Anthem, South Vietnam National Anthem and Vietnamese Buddhist Anthem A Minute of Noble Silence
10:35AM Opening Speech
10:45AM Messages from the Most Venerables
11:15AM Speeches by Government Representatives
11:45AM Ceremony to Commemorate the Buddha’s Birthday
12:15PM Luncheon End of the Vesak Celebration
01:00PM Panel I
+ Topic: BUDDHIST STUDIES PROGRAMS IN THE PAST
+ Speakers: Instructors from the Bodhi Buddhist Academy
+ Language: Vietnamese
02:45PM Meditation
03:30PM Panel II
+ Topic: FUTURE DIRECTION OF A GENERAL BUDDHIST EDUCATION
+ Speakers: Instructors from the Bodhi Buddhist Academy
+ Language: Vietnamese
05:00PM End of the First Day of the Conference

JUNE 8, 2018: SECOND DAY OF THE CONFERENCE
10:00AM Panel III
+ Topic: INTRODUCING BUDDHIST STUDIES CURRICULUM FROM OTHER UNIVERSITIES (Tentative)
+ Speakers: Professors from prominent United States Universities
+ Language: English and Vietnamese
12:15PM Luncheon
01:00PM Meditation
02:30PM Panel IV
+ Topic: EXPLORING BUDDHIST STUDIES CURRICULUM FROM OTHER UNIVERSITIES (Tentative)
+ Speakers: Professors from prominent United States Universities
+ Language: English and Vietnamese
05:00PM End of the Second Day of the Conference

JUNE 9, 2018: THIRD DAY OF THE CONFERENCE
10:00AM Panel V
+ Topic: ESSENTIAL REQUIREMENTS NECESSARY FOR A SUCCESSFUL BUDDHIST STUDIES CURRICULUM (Tentative)
+ Speakers: Professors from prominent United States Universities
+ Language: English and Vietnamese
12:15PM Luncheon
01:00PM Meditation
02:30PM Panel VI
+ Topic: FUNDAMENTALS FOR ESTABLISHING A UNIVERSITY (Tentative)
+ Speakers: Professors from prominent United States Universities
+ Language: English and Vietnamese
05:00PM End of the Third Day of the Conference

JUNE 10, 2018: CLOSING OF THE CONFERENCE
10:00AM Closing Remarks
10:15AM Conference Summary Report
11:30AM Announcement from the Compilation Committee for the English and Vietnamese Buddhist Studies Curricula
12:15PM Luncheon
01:00PM Meditation
02:30PM Opening Ceremony for the Third School Year of the Bodhi Buddhist Academy (Separate Program)
03:00PM Words from Student Representative
03:30PM Words of Thanks from the Conference Committee
03:45PM Words of Wisdom from Members of the Sangha
04:00PM Closing Ceremony Conference Reception
05:00PM End of the Conference

Leave a Reply