Book signing event

We will have a book signing event at Kim Quang Temple along with the music of Tin Ngo and Quang Nguyen, please join us at 7:00PM on May 12.

Chúng tôi tổ chức buổi hội thảo và ra mắt sách, tại Kim Quang Temple vào 12/5 lúc 07.00 giờ tối. Xin mời quý vị đến tham dự.

 

 

 

Leave a Reply