Bồ Ðề Phật Quốc: THƯ MỜI HỘI THẢO GIÁO DỤC PHẬT GIÁO QUỐC TẾ – 2018

VIỆN PHẬT HỌC BỒ ĐỀ PHẬT QUỐC BODHI BUDDHIST ACADEMY 3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703, USA. Email: bodephatquoc@buddharealm.org Website: http://www.bodephatquoc.org Tel: (714) 884-3042 hoặc (714) 804-5788 Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật THƯ MỜI Kính gởi: Chư vị thức giả, quý Phật tử và Đồng hương Kính thưa chư liệt…