Thích Thắng Hoan: Thông Bạch Vu Lan, PL 2565

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM CHÁNH VĂN PHÒNG 704 East “E” Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A.  | Tel. & Fax: (909) 986-2433 THÔNG BẠCH VU LAN 2021 – PL 2565   Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật…

Thích Thắng Hoan: Thông Bạch Phật Đản PL 2565 – 2021

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh VP Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK | Ảnh: Phật Việt GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM CHÁNH VĂN PHÒNG 704 East “E” Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A.  | Tel. & Fax: (909) 986-2433 ________________ Thông Bạch Phật Đản Phật…

Thích Như Điển: Kính Dâng Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh văn phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, lúc gần 80 tuổi Ngài quyết định nhập Đại Bát Niết Bàn qua lời thưa thỉnh của Ma Ba Tuần, mà Phật đã hứa ở thành Tỳ Xá Ly cách đó 3 tháng về trước là Ngài sẽ thực hiện lời hứa ấy.…

Thích Nguyên Siêu: Lễ Khánh Tuế 94 Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Chánh Văn Phòng HĐGP/GHPGVNTNHK)

* Ảnh: Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Phải) và Hòa Thượng Thích Đức Thắng, một lần hạnh ngộ trong mùa Phật Đản (2018) tại miền Nam California. (Ảnh: Quảng Pháp)   Ngày 01 tháng 01 năm 2021 tại San Jose. Nam Mô Trường Thọ Vương Phật tác đại chứng minh Thành kính đảnh lễ; hạnh…

Tâm Huy Huỳnh Kim Quang: Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Nụ Cười Và Sứ Mệnh Hoằng Pháp

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng HĐGP GHPGVNTN Hoa Kỳ (Ảnh: Quảng Pháp)   Lúc còn ở trong nước, trước khi đi vượt biên vào cuối năm 1986, con đã nghe nói nhiều đến Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, lúc đó Ngài còn là Thượng Tọa, như một vị…

GHPGVNTN-HK: Thông Bạch Phật Đản, PL 2534

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ VietNamese American United Buddhist Congregation HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM CHÁNH VĂN PHÒNG _____________ Thông BẠch PhẬt ĐẢn PhẬt LỊch 2564-2020 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn Giáo Phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni Kính thưa Quý Thiện nam…

Thích Thắng Hoan: Nhận Thức Sai Lầm

Pháp Lữ thâm tình, Hòa thượng Thích Đức Thắng và Thích Thắng Hoan (Ảnh: Quảng Pháp) Những điều nhận thức sai lầm theo thường thức phổ thông đều cho là sự thật; những điều nhận thức sai lầm như thế nào qua câu chuyện Điên và Không Điên mà tôi nhớ mường tượng như trong…