Lệ Từ | Tu thư Sen Trắng: Tuổi Trẻ Đoàn Kết Thắp Sáng Hy Vọng Cho Một Kỷ Nguyên Văn Minh Nhân Loại Mới | The Global Solidarity of Youth: Ushering In a New Era of Hope

Trước đây, trưởng Nguyên Mẫn, Hồng Liên và Tâm Xả đã giới thiệu đến anh chị em về tổ chức Soka Gakkai, để hiểu thêm đâu là điều hay, điều cần học hỏi thì chúng ta cũng nên điểm xuyết một vài nét hoạt động của tổ chức này. Tất nhiên bước đầu vẫn phải…

Daisaku Ikeda | Tâm Xả phỏng dịch: Be Creative Individuals | Hãy là những nhân tố bản lãnh và sáng tạo

Hãy là những nhân tố bản lãnh và sáng tạo trích đoạn bài phát biểu, Đại học Soka, ngày 9 tháng 4 năm 1973 Daisaku Ikeda Tăng trưởng tinh thần tự do Sau khi chia sẻ với các bạn quan điểm của tôi về mục đích tiên quyết của trường đại học, tôi muốn đưa…