Daisaku Ikeda | Nguyên Tín lược giản: Hành động đầy Năng lượng và Sức sống mãnh liệt! | Live With Energy and Vigor!

Khi các nhà lãnh đạo thực sự nghiêm túc, các thành viên cũng sẽ như vậy. Trong một tổ chức, cho dù cuộc đấu tranh căng thẳng đến đâu, tất cả mọi người sẽ chia sẻ một tinh thần ấm áp tin cậy lẫn nhau.

Sự cam kết và hành động của các nhà lãnh đạo trung ương là điều tối quan trọng. Theo nguyên tắc “nhất quán từ đầu đến cuối”, chúng quyết định cụ thể sự thành công hay thất bại cho toàn bộ đơn vị tổ chức. Nghiêm khắc với Lời phát nguyện của chúng ta trong đức tin phải chắc chắn và chân thành.

Tự cao tự đại và kiêu ngạo không chỉ hủy hoại đức tin của chính mình mà còn của đức tin của người khác. Kiêu ngạo là một ma chướng hủy hoại đức tin. Chỉ bằng cách xua đuổi sự kiêu ngạo, chúng ta mới có thể đạt được sự tăng trưởng và phát triển mới trong kosen-rufu. Xin hãy khắc sâu điều này trong trái tim của bạn.

Các vị trí lãnh đạo trong tổ chức là nhiệm vụ vô cùng cao quý trong cuộc đấu tranh giành kosen-rufu. Trách nhiệm của bạn càng lớn thì những thách thức bạn phải đối mặt càng lớn; mà còn là lợi ích lớn hơn khi bạn sẽ đạt được.

Đặc biệt, đàn ông cần quý trọng và tôn trọng phụ nữ. Ngoài ra, tiền bối phải hỗ trợ đàn em của họ và giúp họ phát triển.

Vị trí tổ chức của bạn càng cao, bạn càng nên tỏ ra khiêm tốn và nhã nhặn với người khác. Đó là điều khiến một người thực sự đáng ngưỡng mộ.

Điều quan trọng là phải sống có nghị lực và khí phách, vì điều đó chứng tỏ lợi ích của việc tu hành theo đạo Phật của chúng ta. Như Nichiren Daishonin đã chỉ ra, “Bạn sẽ trẻ hơn, và phước báu của bạn sẽ tích lũy”

Đạo Phật dạy nguyên tắc rằng “tha thiết với thế nhân dẫn đến giác ngộ”. Tụng Nam-myoho-renge-kyo với lòng quyết tâm cao độ, chúng ta đánh bay mọi vấn đề và lo lắng!

Chúng ta đang sống trong một thời kỳ biến đổi hỗn loạn. Mọi thứ đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng. Điều này càng gia tăng, các nhà lãnh đạo của chúng ta cần phải có tinh thần trẻ trung hơn. Những người thụ động, rụt rè và không chiến đấu vì kosen-rufu sẽ nhanh chóng già đi. Hãy nỗ lực, hành động và đặt hết tâm trí của mình để làm việc vì hạnh phúc của các thành viên. Mạnh dạn đón nhận thử thách. Điều đó sẽ giúp bạn trẻ và sống lâu hơn, và tràn ngập niềm vui trong cuộc sống của bạn.

Các nhà lãnh đạo chiến thắng tiến về phía trước một cách tự tin, với tinh thần sảng khoái, phấn chấn. Họ nói một cách thuyết phục. Khuôn mặt của họ tỏa sáng và cuộc sống của họ tràn đầy sức sống.

Các vị trí lãnh đạo trong một tổ chức là nhiệm vụ vô cùng cao quý trong cuộc đấu tranh giành kosen-rufu. Trách nhiệm của bạn càng lớn, thách thức bạn phải đối mặt càng lớn, nhưng lợi ích bạn thu được cũng càng lớn. Bạn sẽ đạt được chiến thắng với tư cách là một con người, và tỏa sáng,  thành công trong xã hội. Trải nghiệm sẽ thêm điều gì đó tích cực cho cuộc sống của bạn.

Một số bạn có chức vụ phó lãnh đạo. Nếu bạn không xác định rõ trách nhiệm của mình là gì và không nỗ lực thực sự để hoàn thành chúng, bạn sẽ không nhận được lợi ích gì. Điều quan trọng là bạn có cháy hết mình với tinh thần chiến đấu chân chính vì kosen-rufu hay không. “Chính tấm lòng là điều quan trọng”

Nếu bạn dành hết mình cho đức tin với một trái tim trong sáng, bạn có thể tô điểm tấm gương của cuộc đời mình để nó tỏa sáng vĩnh cửu.

Hãy tiếp tục tiến lên phía trước trên con đường kosen-rufu và để lại một kỷ lục chiến thắng và thành công trên chặng đường thực hiện nhiệm vụ của bạn.

Trên đây là phần giản lược lời chia sẻ của Ikeda, đương kiêm chủ tịch tổ chức thanh niên Phật giáo Soka Gakkai, phát biểu tại cuộc họp của các đại diện nhà lãnh đạo ở Tokyo, ngày 11 tháng 9 năm 2004, nó được trích trong “The Wisdom for creating Happiness and Peace – Selection from SGI President Ikea’s Collected works – Leaders Who Guide Others to Happiness – Part 3: Kosen-Rufu and World Peace, Chapter 24.”.

Những hướng dẫn cho thanh niên lãnh đạo Phật giáo như vậy, thiết nghĩ ít nhiều là những gợi ý bổ ích cho sinh hoạt GĐPT chúng ta.

Live With Energy and Vigor!

President Ikeda discusses the requirements and qualities needed by leaders in the Soka Gakkai.

President Ikeda’s Guidance | From a speech delivered at a representative leadersgongyo meeting, Tokyo, September 11, 2004.

Second Soka Gakkai President Josei Toda was always in complete earnest in the struggle for kosen-rufu. When the leaders are truly serious, the members will be, too. In such an organization, no matter how intense the struggle, everyone will share a warm spirit of mutual trust.

The commitment and actions of the central leaders are paramount. In accord with the principle of “consistency from beginning to end,” they determine the success or failure of that particular organizational unit as a whole. Buddhism is strict. Our commitment in faith must be firm and true.

Self-centeredness and arrogance not only destroy one’s own faith, but also that of others. Arrogance is a devilish function that destroys faith. Only by banishing arrogance can we achieve new growth and development in kosen-rufu. Please deeply engrave this in your hearts.

Leadership positions in the Soka Gakkai are supremely noble assignments in the struggle for kosen-rufu. The greater your responsibility, the greater the challenges you will face; but also the greater the benefit you will gain.

In particular, men need to value and respect women. Also, seniors must support their juniors and help them grow.

The higher your organizational position, the more humble and courteous you should be to others. That is what makes a person truly admirable.

The important thing is to live with energy and vigor, because that proves the benefit of our Buddhist practice. As Nichiren Daishonin indicates, “You will grow younger, and your good fortune will accumulate” (“The Unity of Husband and Wife,” The Writings of Nichiren Daishonin, vol. 1, p. 464).

Buddhism teaches the principle that “earthly desires lead to enlightenment.” Chanting Nam-myoho-renge-kyo with fierce determination, we blast away all problems and worries!

We are living in a time of turbulent change. Everything is moving at a rapid pace. The more this intensifies, the more youthful in spirit our leaders need to be. Those who are passive, timid and don’t fight for kosen-rufu will quickly grow old. Strive, take action and put your mind to work for the happiness of the members. Bravely take on challenges. That will keep you young and living longer, and fill your life with joy.

Winning leaders move forward confidently, with a refreshed, exuberant spirit. They speak convincingly. Their faces shine and their lives brim with vitality.

Leadership positions in the Soka Gakkai are supremely noble assignments in the struggle for kosen-rufu. The greater your responsibility, the greater the challenges you will face, but also the greater the benefit you will gain. You will achieve victory as a human being, and shine and succeed in society. The experience will add something positive to your life.

Some of you have vice leadership positions. If you fail to clearly establish what your responsibilities are and don’t put any real effort into fulfilling them, you will receive no benefit. What matters is whether or not you burn with a genuine fighting spirit for kosen-rufu. “It is the heart that is important” (“The Strategy of the Lotus Sutra,” WND-1, 1000).

If you devote yourself to faith with a pure heart, you can polish the mirror of your life so that it shines eternally.

Please continue to forge ahead on the path of kosen-rufu and leave a record of victory and success on the stage of your mission.

Leave a Reply