Carrie Spector  | Tâm Thường Định lược thuật: Làm thế nào để xoa dịu sự căng thẳng của trẻ em? Nghiên cứu của đại học Stanford | How to calm a stressed kid? A one-minute video can help, according to Stanford researchers

Làm thế nào để xoa dịu sự căng thẳng của trẻ em? Video chỉ dài một phút có thể giúp ích cho bạn thực hiện điều nay, theo các nhà nghiên cứu Stanford. Một nghiên cứu của trường đại học Stanford cho thấy phương pháp hít thở chậm và sâu vài lần làm giảm sự…

Daisaku Ikeda | Nguyên Tín lược giản: Hành động đầy Năng lượng và Sức sống mãnh liệt! | Live With Energy and Vigor!

Khi các nhà lãnh đạo thực sự nghiêm túc, các thành viên cũng sẽ như vậy. Trong một tổ chức, cho dù cuộc đấu tranh căng thẳng đến đâu, tất cả mọi người sẽ chia sẻ một tinh thần ấm áp tin cậy lẫn nhau. Sự cam kết và hành động của các nhà lãnh…

Nguyên Hỷ | Sen Trắng: Giới thiệu Trang web 84000: Chuyển ngữ Lời dạy của Đức Phật | 84000: Translating the Words of the Buddha

Trang web “84000 – CHUYỂN NGỮ LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT” là một sáng kiến phi lợi nhuận toàn cầu nhằm dịch những lời của Đức Phật từ Kinh điển Phật giáo Tây Tạng cổ sang các ngôn ngữ hiện đại và chia sẻ cho tất cả mọi người. Đây là một dự án dịch…

Inquiring Mind | Tâm Quảng Nhuận dịch Việt: Phỏng vấn Tỳ kheo Bodhi: “Người thông dịch cho Phật”

Trong một phần tư thế kỷ qua, vị Sư sinh trưởng ở Mỹ, Tỳ-kheo Bodhi đã đắm mình trong Kinh điển Pali và hiện là một thông dịch viên được kính trọng. Các bản dịch tiếng Anh của Majjhima Nikaya và Samyutta Nikaya (ấn phẩm Trí tuệ, 1995 và 2000) đã trở thành những bản…