World Tribune | Tâm Tựu lược thuật: Mùa Đông không bao giờ lỗi hẹn với mùa Xuân | Winter Never Fails to Turn to Spring

Những người tin vào Kinh Pháp Hoa thì như thể đang trải qua mùa Đông, nhưng mùa Đông luôn chuyển sang mùa Xuân. Từ xưa đến nay chưa từng có ai nhìn thấy hoặc nghe nói đến mùa Đông chuyển sang Thu. Chúng ta cũng chưa bao giờ nghe nói về một Phật tử thuận thành trì trụng và thực hành Kinh Pháp Hoa đã biến thành một người thấp thường. Kinh chép, “Nếu có những người giữ Giới, thì không một người nào không đạt được Phật quả.” (“Mùa Đông luôn chuyển sang mùa Xuân,” Những tác phẩm của Nichiren Daishonin, tập 1, trang 536)

Daisaku Ikeda từng nói, “Chìa khóa để chiến thắng trong cuộc sống của chúng ta nằm ở việc chúng ta đấu tranh khó khăn như thế nào khi vào mùa Đông, chúng ta sử dụng thời gian đó một cách khôn ngoan như thế nào và chúng ta sống có ý nghĩa như thế nào mỗi ngày với niềm tin rằng mùa Xuân nhất định sẽ đến” (Học từ bài viết: Những lời dạy đầy hy vọng của Nichiren Daishonin, trang 107).

Chính cái lạnh giá của mùa Đông đã kích thích sự phát triển của các chồi trên cây anh đào và giúp chúng nở hoa đầy đủ và đẹp mắt khi mùa Xuân đến. Theo cách tương tự, hạt giống Phật tính được kích hoạt khi chúng ta đấu tranh chống lại nghịch cảnh, được trang bị bằng cách thực hành Phật giáo của chúng ta. Thông qua những nỗ lực gian khổ như vậy, chúng ta củng cố những lĩnh vực mà chúng ta yếu nhất, khám phá những phẩm chất và khả năng mà chúng ta không biết rằng chúng ta sở hữu, đồng thời phát triển và nở rộ theo những cách chúng ta không bao giờ tưởng tượng được.

Chính cái lạnh giá của mùa Đông đã kích thích sự phát triển của các chồi trên cây anh đào và giúp chúng nở hoa đầy đủ và đẹp mắt khi mùa Xuân đến. | Daisaku Ikeda

Vào tháng 5 năm 1275, Nichiren Daishonin đã soạn bức thư này, bây giờ rất nổi tiếng với tựa đề “Mùa Đông luôn hướng đến mùa Xuân,” gửi cho nữ tu sĩ Myoichi. Đó là khoảng một năm sau khi ông trở về từ cuộc sống lưu vong trên đảo Sado.

Myoichi và chồng phải đối mặt với nhiều cuộc đàn áp khác nhau, đỉnh điểm là tài sản của họ bị tịch thu. Mặc dù vậy, họ vẫn duy trì niềm tin vững chắc trong suốt cuộc đời của mình. Tuy nhiên, trước khi Daishonin được ân xá, chồng của Myoichi đã qua đời, để lại những đứa con nhỏ, một trong số đó đang bị bệnh khá nặng. Cô cũng phải vật lộn với sức khỏe yếu ớt của chính mình.

Trong bức thư này, Nichiren đã từ bi động viên Myoichi, cố gắng khơi dậy trong cô tinh thần chiến đấu để vượt qua những nghi ngờ và sợ hãi của cô. Ông tin rằng chồng cô, người kiên trì tín ngưỡng cho đến cuối đời, chắc chắn đã đạt được Phật quả.

Ông cũng đảm bảo rằng miễn là chúng ta tuân thủ Giới luật và kiên trì với lòng dũng cảm, trí tuệ, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng hoàn cảnh của mình và đạt được Phật quả.

Tuy nhiên, nếu chùng lòng tin, thu mình lại trước những trở ngại hoặc cố gắng trốn tránh, chúng ta sẽ thấy những kết quả tầm thường và cuối cùng là thiếu hy vọng, sức sống và hạnh phúc thực sự trong cuộc sống của mình.

Ikeda nhắc nhở thêm: “Đạt được Phật Quả trong kiếp sống này đòi hỏi một cuộc đấu tranh khốc liệt để thay đổi nghiệp chướng của bản thân, cũng như vượt qua những thách thức khác nhau đặt ra cho sự thực hành của chúng ta… Những thử thách của mùa Đông là không thể tránh khỏi nếu chúng ta muốn bay bỗng vào một bầu trời Xuân thắm dựa trên đức tin” (Những Lời Dạy Đầy Hy Vọng, trang 104–05).

Cũng giống như mùa Đông sẽ tiếp nối liền với mùa xuân, khi chúng ta siêng năng thử thách bản thân dựa trên thực hành Phật pháp và sống mỗi ngày không bị đánh bại bởi những tiêu cực, chúng ta có thể mang lại những đóa hoa hạnh phúc rực rỡ nở rộ trong cuộc sống của mình.

Những người trải qua đau khổ lớn nhất sẽ đạt được hạnh phúc lớn nhất. Đừng bao giờ quên rằng hạnh phúc là một bông hoa nở ra từ lòng đất của sự nhẫn nại. | Daisaku Ikeda

Những người không để bất cứ điều gì đánh bại họ là những người chiến thắng. Đặc biệt, những người sống trong cuộc sống bất bại, tiếp nối niềm tin mà họ đã thệ nguyện giữ vững thời son trẻ, là những người mạnh mẽ và đáng ngưỡng mộ nhất. (Daisaku Ikeda | Nền tảng cho cuộc sống của bạn: Những điều cần thiết của Nichiren’s Writings for Young Women, trang 193)

Winter Never Fails
to Turn to Spring

World Tribune

Those who believe in the Lotus Sutra are as if in winter, but winter always turns to spring. Never, from ancient times on, has anyone seen or heard of winter turning back to autumn. Nor have we ever heard of a believer in the Lotus Sutra who turned into an ordinary person. The sutra reads, “If there are those who hear the Law, then not a one will fail to attain Buddhahood.” (“Winter Always Turns to Spring,” The Writings of Nichiren Daishonin, vol. 1, p. 536)

SGI President Ikeda says, “The key to victory in our lives lies in how hard we struggle when we are in winter, how wisely we use that time and how meaningfully we live each day confident that spring will definitely come” (Learning From the Writings: The Hope-filled Teachings of Nichiren Daishonin, p. 107).

It is the chill of winter that sparks the development of the buds on a cherry tree and enables them to bloom fully and beautifully with the arrival of spring. In the same way, the seed of Buddhahood is activated when we struggle against adversity, armed with our Buddhist practice. Through such arduous efforts, we strengthen those areas where we are weakest, discover qualities and abilities that we didn’t know we possessed, and grow and blossom in ways we never imagined.

It is the chill of winter that sparks the development of the buds on a cherry tree and enables them to bloom fully and beautifully with the arrival of spring.
In May 1275, Nichiren Daishonin composed this letter, now famously titled “Winter Always Turns to Spring,” to the lay nun Myoichi. This was about a year after he had returned from exile on Sado Island.

Myoichi and her husband faced various persecutions, culminating in their estate being confiscated. Despite this, they maintained unwavering faith throughout their lives. Before the Daishonin was pardoned from his exile, however, Myoichi’s husband passed away, leaving her to raise their young children, one of whom was quite sickly. She also struggled with her own frail health.

In this letter, Nichiren compassionately encourages Myoichi, striving to rouse in her the fighting spirit to break through her doubts and fears. He assures her that her husband, who persevered in faith until the end of his life, has certainly attained Buddhahood.

He also guarantees that as long as we uphold the Mystic Law and persevere with courage, tenacity and wisdom, we will undoubtedly win over our circumstances and attain Buddhahood.

However, if we slacken in faith, cower at the sight of our obstacles or try to avoid them, we will see mediocre results at best and ultimately lack hope, vitality and genuine happiness in our lives.

President Ikeda reminds us: “Attaining Buddhahood in this life-time entails a fierce struggle to change our karma, as well as to overcome the various challenges posed to our practice… The trials of winter are unavoidable if we wish to soar into a brilliant springtime based on faith” (The Hope-filled Teachings, pp. 104–05).

Just as surely as winter will be followed by spring, when we diligently challenge ourselves based on our Buddhist practice and live each day undefeated by our negativity and struggles, we can bring brilliant flowers of happiness to bloom in our lives.

SGI PRESIDENT IKEDA’S GUIDANCE

Those who experience the greatest suffering will come to attain the greatest happiness. Never forget that happiness is a flower that blossoms from the earth of patient endurance.

One of the youthful mottoes of my wife, a member of the first class of the young women’s division was:
Today again don’t be defeated,
Today again bring forth courage,
As you make your way
on the path of your vow,
on the path of victory.

Those who don’t let anything defeat them are victors. In particular, those who lead undefeated lives, following through on the beliefs that they vowed to uphold in their youth, are the strongest and most admirable of all. (A Foundation for Your Life: Essentials of Nichiren’s Writings for Young Women, p. 193)

Leave a Reply