Trần Ngân Hà chuyển ngữ: Món Quà Nhân Sinh Nhật 86 | trích đạo từ của Đức Đức Đạt Lai Lạt Ma

Tôi chỉ là một con người. Khoảnh khắc này đây, ngày sinh nhật của tôi, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình với tất cả các bằng hữu- những người đã thực sự cho tôi thấy được tình yêu thương, lòng tôn trọng và sự tin tưởng của họ. Còn đối…

Karma Lekshe Tsomo | University of San Diego: Mother Teresa and the Bodhisattva Ideal | A Buddhist View

  The notion of the bodhisattva, the selfless individual who is dedicated to alleviating the sufferings of others, is traditionally articulated within a Mahāyāna Buddhist framework. The question posed here is whether and to what extent this religious ideal can be conceived of, or instantiated by, individuals whose religiosity is framed by a different set…

Bhikhu Cittacakkhu: Nhìn từ “Khoa Nghi Chẩn Tế” đến Cuộc Chiến Vệ Quốc Trong Cõi Vô Hình

Khi chiến tranh không còn, một linh hồn buông lơi trong dấu yên lặng vĩnh cửu, một cõi vĩnh cửu của những kẻ đã chết. Người tồn tại sau cuộc chiến lại là sự mỏi mòn của già nua. Vết thương chiến tranh luôn gặm nhấm trong giấc ngủ, trong cơn điên loạn, dần dà…

Thích Thanh Tâm | Hương Tích-Phật Học Luận Tập | Số 1, 2017: Quan Hệ Thầy-Trò Theo Tinh Thần Kinh Kế Thừa Chánh Pháp

Trích HƯƠNG TÍCH, PHẬT HỌC LUẬN TẬP | Số 1. 2017 Chủ Trương: TUỆ SỸ Thực Hiện: Thư quán Hương Tích và, Nguyễn Quốc Bình, Nguyễn Anh Tú, Sin Nguyễn Hoàng Ân… Cộng tác trong tập này: Tuệ Sỹ, Hồng Dương N.V.H., Thích Phước Viên, Thích Đức Thắng, Thích Thái Hòa, Phan Ngọc Khuê, Hạnh…