1 thought on “Jetsünma Tenzin Palmo/Đạo Sinh chuyển ngữ: Tha thứ cho chính mình

Leave a Reply

%d bloggers like this: