H.H. the 14th Dalai Lama / Đạo Sinh chuyển ngữ: Ngôi Nhà Duy Nhất Của Chúng Ta

“Đức Phật ra đời khi mẹ ngài đứng tựa vào cây. Ngài đạt giác ngộ khi ngồi dưới cây. Và ngài qua đời trong sự chứng kiến của cây cối ở trên đầu. Nếu Đức Phật trở lại thế gian này, chắc chắn ngài sẽ kết nối với chiến dịch bảo vệ môi trường. Riêng về phần tôi, tôi không hề do dự khi ủng hộ các kiến nghị nhằm giúp bảo vệ môi trường. Đây là vấn đề sống còn bởi vì hành tinh xanh đẹp này là ngôi nhà duy nhất của chúng ta.” ~ H.H. the 14th Dalai Lama / Đạo Sinh chuyển ngữ

_________________________________
It’s up to us to save our planet. Buddha was born as his mother leaned against a tree for support. He attained enlightenment seated beneath a tree and passed away as trees stood witness overhead. If Buddha were to return to our world, he would certainly be connected to the campaign to protect the environment. Speaking for myself, I have no hesitation in supporting initiatives that help protect the environment. This is a question of survival because this beautiful blue planet is our only home.

One thought on “H.H. the 14th Dalai Lama / Đạo Sinh chuyển ngữ: Ngôi Nhà Duy Nhất Của Chúng Ta

  1. Xin chào ngài Đạo Sinh. Đọc cả 2 bản Anh – Việt, tôi đang băn khoăn rằng chính xác thì mẹ Đức Phật đứng hay là ngồi tựa vào cây khi sinh ra Đức Phật?

Leave a Reply