1 thought on “H.H. the 14th Dalai Lama / Đạo Sinh chuyển ngữ: Ngôi Nhà Duy Nhất Của Chúng Ta

  1. Xin chào ngài Đạo Sinh. Đọc cả 2 bản Anh – Việt, tôi đang băn khoăn rằng chính xác thì mẹ Đức Phật đứng hay là ngồi tựa vào cây khi sinh ra Đức Phật?

Leave a Reply

%d bloggers like this: