Thích Nhất Hạnh/Hoàng Ngọc-Trâm chuyển ngữ: “The heart of the Buddha’s Teaching” (1)

Có rất nhiều đau khổ trên toàn thế giới, nhưng nên biết rằng điều này không nhất thiết phải làm chúng ta tê liệt. Nếu chúng ta tập thở chánh niệm, đi bộ chánh niệm, ngồi chánh niệm và làm việc trong chánh niệm, chúng ta cố gắng hết sức để làm giảm nhẹ khổ đau và chúng ta có thể có được sự bình an trong tim. Lo lắng không làm được bất cứ điều gì. Ngay cả khi bạn lo lắng nhiều hơn hai mươi lần, nó sẽ không thay đổi tình hình của thế giới. Trong thực tế, sự lo lắng của bạn sẽ chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Mặc dù mọi thứ không như chúng ta mong muốn, chúng ta vẫn có thể hài lòng, biết rằng chúng ta đang cố gắng hết sức và sẽ tiếp tục làm như vậy. Nếu chúng ta không biết cách thở, mỉm cười và sống sâu sắc trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, chúng ta sẽ không bao giờ có thể giúp đỡ bất cứ ai.

– Thích Nhất Hạnh, trích trong cuốn “The heart of the Buddha’s Teaching”.
– Chuyển ngữ: Ngoc-Tram Hoang

Ảnh minh họa: © Catherine Lazar Odell

————–

There is tremendous suffering all over the world, but knowing this need not paralyze us. If we practice mindful breathing, mindful walking, mindful sitting, and working in mindfulness, we try our best to help, and we can have peace in our heart. Worrying does not accomplish anything. Even if you worry twenty times more, it will not change the situation of the world. In fact, your anxiety will only make things worse. Even though things are not as we would like, we can still be content, knowing we are trying our best and will continue to do so. If we don’t know how to breathe, smile, and live every moment of our life deeply, we will never be able to help anyone.

– Thich Nhat Hanh, in “The Heart of the Buddha’s Teaching”.
Artwork: © Catherine Lazar Odell

Leave a Reply