CHIA BUỒN: Cụ Bà Tâm Nghĩa Bùi Thị Lý

lotus-flower-buddha-tattoo-wallpaper-4.jpg
Nhận được Tin Buồn Bà Ngoại của HTr Tâm Định – Nguyễn Đình Hòa Xuân Hiệp  (UV HĐTN BHD Hoa Kỳ; TTK BHD Miền Quảng Đức), cũng là Chị của HTr Cấp Tấn Tâm Phước – Bùi Văn Thọ (UV Ngành Nam BHD Trung Ương GĐPT VN, PTB Ngành Nam BHD Lâm Đồng), là cụ Bà:

Bùi Thị Lý

Pháp Danh Tâm Nghĩa – Thọ Ưu Bà Di Giới

Sanh ngày 23 tháng 12 năm Bính Tý (1936)
vừa Mãn Phần vào ngày 18 tháng 6 năm 2017
tại Việt Nam, Hưởng Thọ 82 Tuổi.
Nhất tâm ngưỡng nguyện Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát thùy từ phóng đại hào quang nhi tiếp độ Chơn Linh Cụ Bà Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.
Đồng thời kính chia sẻ nỗi niềm mất mát to lớn này đến với Đại Gia Đình của HTr Tâm Phước và HTr Tâm Định.
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Toàn thể anh chị em biên tập viên Sen Trắng,
đồng thành kính phân ưu

Leave a Reply