Chia buồn cùng Anh chị Thiện Tánh Lý Văn Hùng và Mỹ Yên Thái Tú Nguyệt, H.tr GÐPT Long Hoa, Los Angeles.

Nhận được tin buồn, Thân phụ/Nhạc phụ của anh chị Huynh trưởng Thiện Tánh Lý Văn Hùng – Mỹ Yên Thái Tú Nguyệt, huynh trưởng GÐPT Long Hoa, Los Angeles, là:

Cụ ông LÝ TRÂN, Pháp danh: MINH ÐẠT

vừa từ trần ngày 18 tháng Giêng, 2017, tại Irvine, California, Hoa Kỳ.

Hưởng Thọ 91 tuổi.

Toàn thể anh chị em lam viên Hoa Kỳ nói chung và ban biên tập Sen Trắng nói riêng
thành kính chia buồn cùng Anh Chị và tang quyến.
Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo Thùy Từ Tiếp Ðộ

Hương Linh Cụ Ông Minh Ðạt Lý Trân 
Siêu Sinh Cực Lạc Quốc Ðộ.

Nam Mô A Di Ðà Phật!

10564170-cp1p-ly-tran

Leave a Reply