Sen Trắng: Thân phụ anh Lại Tôn Dũng (Cựu H.Tr GÐPT Huệ Quang) vừa mãn phần

white-lotus-hoi-ngan-chanNhận được Cáo Phó:
Thân Phụ của Anh Lại Tôn Dũng, nguyên Huynh Trưởng GÐPT Huệ Quang (Miền Quảng Ðức),

là Cụ Ông TRÍ VIÊN LẠI VĂN KHUY,

 

đã mãn phần ngày 19 tháng 12, 2016 tại Garden Grove, California USA. Thọ 84 tuổi.

Tập thể Lam viên Hoa Kỳ nói chung và Ban Biên Tập Sen Trắng nói riêng thành kính chia buồn
cùng Anh Lại Tôn Dũng và Tang Quyến.

Nguyện Cầu Hương Linh Cụ TRÍ VIÊN tốc xả mê đồ, siêu sinh Tịnh Ðộ.

Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðàn Phật.

10559325-cp14-ong-lai-van-khuy

Leave a Reply