Chia buồn cùng Anh chị Thiện Tánh Lý Văn Hùng và Mỹ Yên Thái Tú Nguyệt, H.tr GÐPT Long Hoa, Los Angeles.

Nhận được tin buồn, Thân phụ/Nhạc phụ của anh chị Huynh trưởng Thiện Tánh Lý Văn Hùng – Mỹ Yên Thái Tú Nguyệt, huynh trưởng GÐPT Long Hoa, Los Angeles, là: Cụ ông LÝ TRÂN, Pháp danh: MINH ÐẠT vừa từ trần ngày 18 tháng Giêng, 2017, tại Irvine, California, Hoa Kỳ. Hưởng Thọ 91 tuổi. Toàn thể anh chị em…