Trang Duyên Nguyễn Thị Huyền Trang: Thiền Để Thấy Ra Sự Thật Chứ Không Phải Để Có An Lạc

An lành chưa bao giờ là điều mình tìm cầu trong cuộc sống. Nói điều đó không có nghĩa là mình không trân trọng sự an lành, hay xem thường an lành. Trạng thái bình an thường xuyên diễn ra trong cuộc sống của mình, dù đau khổ thì mình vẫn có thể thấy bình…