Thích Như Điển: Tại sao người Việt Nam bỏ nước ra đi? (どうしてベトナム人が外国に出ていくのか)


LTS: Sau đây là bài thuyết trình của Hòa Thượng Thích Như Điển tại Đại Học Teikyo Heisei tại Tokyo Nhật Bản vào tháng 4 năm 2017 được dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt. Bài nầy cũng được dịch sang tiếng Anh và tiếng Đức (Độc giả có thể tìm đọc trên các trang…

Thích Như Điển: Giáo Dục Ngày Nay


CHÁNH NIỆM trong ĐỜI THƯỜNG Tuyển tập 22 Tác giả Biên tập: Cư sĩ Tâm Diệu, Nguyên Giác và Tâm Thường Định Xuất bản và phát hành: Ananda Viet Foundation, Bodhi M Foundation và Lotus Media Mùa Thành Đạo, Phật lịch 2563 Bìa và trình bày: Quảng Pháp và Thiên Nhạn __________________ Published by Bodhi…

Thích Như Điển: Giáo Dục Ngày Nay


Hòa thượng Thích Như Điển (Ảnh: Sen Trắng) Xưa và nay, ai sinh ra trong cuộc đời này cũng phải trải qua con đường giáo dục mà thành tựu những giai đoạn của sự học vấn, kể từ lớp mẫu giáo cho đến Đại Học hay hậu Đại Học. Cũng có nhiều người không qua…

Thích Như Ðiển: Người xuất gia đứng trước Vương quyền


Hòa thượng Thích Như Ðiển (Ảnh: Uyên Nguyên) Bà La Môn Giáo là một Đạo giáo có xuất xứ từ Ấn Độ và Đạo nầy đã tồn tại ở đó cho đến ngày nay cũng đã trên dưới 5.000 năm lịch sử. Họ phân chia giai cấp để trị vì thiên hạ, mà giai cấp đầu tiên là giai cấp Bà La Môn gồm các Giáo Sĩ; rồi đến Sát Đế Lợi gồm những Vua, Chúa quý Tộc; kế tiếp là Phệ Xá gồm những thương nhơn; Thủ Đà…