Sen Trắng: Những mùa Xuân vắng Mẹ!

LỜI THƯA của SEN TRẮNG: Hầu như những bài thơ về Mẹ, bài nào cũng chan chứa, hay! Ngày Xuân bắt gặp mấy tứ thơ về Mẹ của bằng hữu thi nhân, như thể buổi sớm tinh sương nhìn thấy đóa mai vàng vừa khai nụ. Vũ trụ hữu tình, không gian khắp chốn tưởng…

Vĩnh Hảo: Chăn Trâu Mùa Xuân

Con trâu già nằm nghỉ bên sông, miệng vẫn còn nhai nhóp nhép. Nắng chiều lấp loáng trên mặt nước. Con cò trắng vỗ cánh bay về non tây. Mục tử nghêu ngao bài đồng dao, phóc lên lưng trâu, cỡi về. Lều tranh lưng núi un khói trắng. Lối về trùng điệp cỏ lau,…