Phúc Trung Huỳnh Ái Tông: A Dật Đa


Nói đến Gia Đình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm mà không nói tới Trường Đào Tạo Huynh Trưởng A Dật Đa là một thiếu sót, bởi vì Trường biểu trưng cho sắc thái đặc biệt của sinh hoạt Gia Đình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm hay nói khác hơn là của Gia Đình Phật Tử…

Phúc Trung Huỳnh Ái Tông: Kỷ niệm còn đó


Ðể tặng các Trưởng Ðức Châu Vũ Ngọc Khuê, Diệu Hiền Nguyễn Thị Thảo, Quảng Pháp Trần Minh Triết, Phúc Thiện Trần Ðình Hùng. Và các bạn Ðặng Quang Sước, Nguyễn Kim Liên, Nguyễn Ðình Nam, Bùi Thế San Nguyễn Thị Tâm, Phan Thái Hà, Lê Viết Ða Phạm Minh Tâm, Ðào Hiếu Thảo, Ðặng…