Phúc Trung Huỳnh Ái Tông: Lược sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam | Thời kỳ hình thành Gia Ðình Phật Tử Việt Nam

Đại Hội Gia Đình Phật Tử lần thứ nhất tại chùa Từ Đàm năm 1951 4. Thời kỳ hình thành Gia Ðình Phật Tử Việt Nam: a)  Ðại hội Huynh Trưởng Gia Ðình Phật Tử toàn quốc lần thứ nhất: Do Gia Ðình Phật Hóa Phổ đã lan rộng ra các tỉnh miền Trung, để…

Phúc Trung Huỳnh Ái Tông: Lược sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam | Những Nhân Tố Hình Thành và Thời Kỳ Phát Triển

Đại Hội Gia Đình Phật Tử lần thứ nhất tại chùa Từ Đàm năm 1951 Chúng ta biết rằng giáo lý của đức Phật đã thu hút những người trí thức trong các đoàn quân xâm lược Á Châu vào thế kỷ thứ XIX. Từ đó Phật giáo đã gây tiếng vang và lan tràn…

Phúc Trung Huỳnh Ái Tông: Kỷ niệm còn đó

Ðể tặng các Trưởng Ðức Châu Vũ Ngọc Khuê, Diệu Hiền Nguyễn Thị Thảo, Quảng Pháp Trần Minh Triết, Phúc Thiện Trần Ðình Hùng. Và các bạn Ðặng Quang Sước, Nguyễn Kim Liên, Nguyễn Ðình Nam, Bùi Thế San Nguyễn Thị Tâm, Phan Thái Hà, Lê Viết Ða Phạm Minh Tâm, Ðào Hiếu Thảo, Ðặng…