Phúc Trung Huỳnh Ái Tông: Anh Đoàn Trưởng Phan Cảnh Tuân Của Tôi

Trưởng Phan Cảnh Tuân đứng giữa Nam và Nữ Huynh trưởng
Ở giữa TT. Thiện Minh, Thiện Hoa, ĐĐ. Thiện Châu, Quảng Long
Em Nguyễn Hữu Hồng Đức còn nhỏ đứng cạnh TT. Thích Thiện Hoa

Mới đó mà đã 50 năm nhanh chóng trôi qua, nhìn lại, ôn lại chuyện nhớ, chuyện quên, nhưng hình ảnh những buổi họp Đoàn ở Đoàn quán Gia Đình Phật Tử Chánh Đạo tại chùa Xá Lợi, Sài Gòn để học Phật Pháp với Đại Đức Cố vấn Thích Thiện Châu, trại Du ngoạn Đà Lạt để chư tôn đức họp bàn về việc thống nhất Gia Đình Phật Tử toàn quốc vào dịp lễ Giáng sinh năm 1960 tại chùa Linh Sơn Đà Lạt với Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Thích Thiện Hoa, Thích Thiện Châu, Thích Chính Tiến, Thích Quảng Long, quý Bác Bằng, Bác Hải cụ Đặng Như Lan của Hội Việt Nam Phật Giáo, hình ảnh Đoàn Trưởng Phan Cảnh Tuân vẫn ở trong tôi.

Năm 1960, gia nhập Đoàn Huynh Trưởng A Dục tại Thủ Đô Sài Gòn, tôi mới được biết Trưởng Tuân, dáng người cao ráo, nói to, luôn luôn tươi cười. Trưởng sinh hoạt với chúng tôi một thời gian, chừng như đến năm 1961, bị tái ngũ vào Sư Đoàn 7 đóng ở Mỹ Tho.

Đoàn Trưởng Phan Cảnh Tuân, Đoàn Phó Nguyễn Hữu Huỳnh

Cũng trong năm 1960, Trưởng Phan Cảnh Tuân được Ban Hướng Dẫn GĐPT thuộc Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt Tại Miền Nam mời làm giảng viên Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Tuệ Tạng, tại Trường Trung học tư thục Vạn Hạnh, lúc này tôi đã là Huynh Trưởng Cấp Tập, sinh hoạt ở GĐPT Minh Tâm, nên không có tham dự. Về sau, năm 1993, Trưởng Ngô Mạnh Thu và Tuệ Linh mở khóa Tu Học A Nô Ma cho Huynh Trưởng GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm tại Tổ Đình Vĩnh Nghiêm, lúc này tôi đã đi định cư ở Mỹ nên cũng không có tham dự. Tôi muốn nhắc lại, để nhớ tới Trưởng Phan Cảnh Tuân gắn bó với GĐPT miền Vĩnh Nghiêm.

Khi anh Cao Chánh Hựu được trở về từ trại cải tạo miền Bắc, anh gửi thư mời tập họp anh em lại vào dịp Tết để làm lễ Phật ở chùa Già Lam, nơi Hòa Thượng Thích Trí Thủ trụ trì, anh tổ chức được đôi năm thì ngưng, Trưởng Phan Cảnh Tuân lại tiếp tục gửi thơ mời anh em tập họp vào dịp đầu năm, làm lễ tại chùa Vạn Phước, có lần vừa làm lễ vía Đức Di Lặc lại vừa được viếng Ôn Linh Mụ (Hòa Thượng Thích Đôn Hậu). Đó là những năm Gia Đình Phật Tử sinh hoạt khó khăn.

Năm 1995, tôi lần đầu sang Cali thăm anh chị Quảng Khoái Trần Ngọc Lạc, anh Lạc và chị Hồng Loan đưa tôi đi thăm Trưởng Phan Cảnh Tuân, đã định cư tại Mỹ đang ở nhà nhà Gia trưởng Nguyễn Văn Nở, khỏi phải nói cảnh tay bắt mặt mừng.

Phúc Trung, Quảng Khoái, Hồng Liên, chị Nguyễn Văn Nở, Diệu Quỳnh, Minh Đức

Sau đó, Trưởng bắt tay vào việc thực hiện quyển Gia Đình Phật Tử Việt Nam 50 Năm Xây Dựng, tôi đóng góp bài vở, hình ảnh và chút ít tài chánh. Quyển sách ấy là nền tảng, là nhân tố cho những tập Kỷ yếu GĐPT về sau này.

Rồi được tin Trưởng thí phát, tu tập với Đại Đức Từ Lực, vài năm sau lại nghe tin Đại Đức Thích Phổ Hòa trụ trì Trung Tâm Quảng Đức, một trung tâm tu học cho thanh niên do Gia Đình Phật Tử tạo dựng tại thành phố San Bernardino, California.

Thượng Tọa Từ Lực chủ lễ Hòa Thượng Mãn Giác chứng minh Lễ quy y thí phát của Trưởng Hồng Liên

 

Sau đó, mỗi lần sang Nam Cali, Trưởng Tuệ Linh chịu khó đưa tôi đi viếng Trung Tâm và thăm Đại Đức, lần đầu tiên Đại Đức đưa quyển sổ lưu niệm ra, bảo tôi ghi vài dòng cảm nghĩ, mấy năm sau Đại Đức cũng đưa quyển sổ khác bảo ghi, tôi cũng “y giáo phụng hành”.

Năm 2009, đến thăm khi Đại Đức từ phòng săn sóc đặc biệt, bệnh viện vừa mới cho ra phòng ngoài, Đại Đức gặp chúng tôi vẫn tự tại, nói để vui cười.

Mấy hôm trước, bên nhà có thư của con gái Trưởng Nguyễn Hữu Huỳnh gửi sang cho Tuệ Linh, chúc Tết anh em, Trưởng Tuệ Linh nhờ tôi hỏi xem trong ảnh ai với ai. Tôi phải viết thư hỏi Nguyễn Hữu Hồng Đức, con trai trưởng của Trưởng Huỳnh cố Đoàn Phó Đoàn Huynh Trưởng A Dục, tôi có viết thư cho Đức ngày 9-2-2011:
Khi nào em xuống Nam Cali, cho anh hay, anh giới thiệu em với anh Tuệ Linh, gặp nhau có thể đi thăm Bác Phan Cảnh Tuân nay là Đại Đức Thích Phổ Hòa, ông yếu lắm rồi, thân chủ thân quen của bệnh viện, nên ở lại ngày nào vui ngày đó, không thèm ở nữa thì sẽ về với Phật, gặp lại Ba em. Nên có dịp đi thăm Bác càng sớm càng tốt.

Nay được tin từ anh Tuệ Linh, do Trưởng Phúc Thiện Ngũ Duy Thành chuyển ra, Đại Đức Thích Phổ Hòa đã xả bỏ báo thân lúc 20 giờ 05 phút đêm 11-2-1011, tại Nursing Home HIGHLAND PALMS HEALTHCARE CENTER, in San Bernardino, California.  Tôi cảm xúc nên viết đôi dòng tưởng niệm Đại Đức, tưởng niệm anh Đoàn Trưởng Hồng Liên Phan Cảnh Tuân của tôi, từng là Thầy giáo, sĩ quan trung cấp của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Huynh Trưởng, Tu sĩ Phật Giáo. Nghĩ tới Đại Đức nghĩ tới phận mình, ghi lại đôi dòng:
Thầy đã an nhiên về cõi Phật
Trò còn vướng bận tới  trần ai.

Nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà tiếp độ giác linh Đại Đức Thích Phổ Hòa cao đăng Phật Quốc.

Louisville, 12-2-2011
Phúc Trung Huỳnh Ái Tông

Leave a Reply