Spirituality & Practice | Bửu Thành giới thiệu: Thuyết ngôn ngữ của Phật giáo | A Buddhist Theory of Language

BỬU THÀNH | Tu Thư Sen Trắng: “Nếu gác qua tính chất tôn giáo, cùng nền tảng triết lý của nó, khoa nghi chẩn tế được đem ra thực hiện ở nhân gian, một cách nào đó, là những tiếng than ai oán, và uất ức, của những con người cô khổ, sống kiếp lưu…

Nguyên An giới thiệu: “Phật Giáo và Công Nghệ: Bối cảnh lịch sử và những thách thức đương đại” | Buddhism and Technology: Historical Background and Contemporary Challenges

Hội thảo quốc tế “Phật giáo và công nghệ: Bối cảnh lịch sử và những thách thức đương đại” – là một dự án của From the Ground Up (www.frogbear.org) – đã được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 9 năm 2019, tại Đại học British Columbia, St. John’s College.  Đây là…

Paula Pecorella | Nguyên Hảo chuyển ngữ: Phật giáo và Truyền thông xã hội: Nhà sư thế kỷ 21 | Buddhism and Social Media: The 21st Century Monk

Hình ảnh một vị tu sĩ Phật giáo sử dụng Facebook, cầm điện thoại di động hoặc lên một chuyến du thuyền sang trọng để đi khắp thế giới là điều hết sức bất thường. Nhưng đối với nhà sư Miến Điện, Ven Nandaka, còn gọi là Thầy Unan, việc trải nghiệm thế giới phương…